Untitled Post

פורסם: 8 בנוב׳ 2014, 9:48 על ידי: גבריאל דהן

סיכום שבוע מרחב א' 2-6/11

השבוע, בתוך  כל השיגרה שלנו, היו גם פעילויות מיוחדות שהזמינו למידה אחרת ומיוחדת לילדים.

ביום שני ציינו בביה"ס את יום הזיכרון ליצחק רבין, כשהדגש הוא על עשיית שלום וקבלת האחר. אחרי שחרית קצרה נפגשה כל קהילת בית הספר במבואה למפגש פותח ליום החשוב הזה. משם התפזרו הילדים לסדנאות שונות באמנות, תנועה, מוזיקה, דיון, ואחריהן היו מעגלי-שיח. הנושא של כולם, סדנאות ומעגלים, הוא איך עושים שלום: ביני לבין חבריי, בין הקבוצה שלי לקבוצות אחרות, מרחבים אחרים וכד'. היה מרתק, משמעותי, ומיוחד לראות את שיתוף הפעולה הרב-גילאי אצלנו.

ביום שלישי נסענו כל ילדי א' וב' למופע קונצרט בקיבץ מזרע. זוהי נסיעה ראשונה השנה לילדי א', שהתרגשו מהאוטובוס ומהיציאה המשותפת מבית הספר... גם הקונצרט היה נחמד...

ביום רביעי יצאו כל הילדים שרצו (טיול רשות) למסע בבוץ. הילדים נכנסו לכל שלולית בדרך, התבצבצו כאוות נפשם, וחזרו לבית הספר בוציים ומרוצים...

כבכל שבוע קרו לנו עוד המון דברים – שיעורים, שחריות, חונכויות... כל מיני פעילויות שמקרבות ומחברות אותנו זה לזו קצת יותר מקודם. אנחנו רואים את הילדים יותר ויותר מתנהלים בביטחון, מכירים ילדים חדשים ובודקים אם זה מתאים להם... איזה תהליך יפייפה!

השבוע ניפגש ל'ערב יסודות', ביום רביעי ה12/11 ב20:15, נעמיק קצת יותר בשיטת הכתיבה-קריאה שאנו לומדים בדמוקרטי.

שבוע טוב להורים, לילדים ולנו...גבריאל, יואב ודליה

Comments