המועצה המשותפת

המועצה המשותפת לקהילת "דמוקרטי בעמק" - הגדרות ומטרות 

בהתאם לאבני היסוד של דמוקרטי בעמק, לחזון העמותה ולרוח ביה"ס, ומתוך רצון לבסס את ההתנהלות הדמוקרטית כמו גם את הערכים הדמוקרטים, יש הכרח במיסודו של גוף שיקדם, יתמוך, יאפשר ויקדם שיח מתמשך בין השותפים לקהילה וסביבתה. לאור זאת הוועד המנהל של עמותת ביה"ס הדמוקרטי בעמק, מבקש לייסד גוף התנדבותי של הורים, חברי עמותה, אנשי צוות בית הספר ואנשי ציבור -   המועצה המשותפת - אשר יסייע בקידומו של חזון הקהילה הבית ספרית, ייצור הזדמנויות להשתתפות, לחיזוק תחושת השייכות ואחריות משותפת. ויתרום לשגשוגו של ביה"ס הדמוקרטי בעמק לשנים. 

מהות המועצה

העמותה ובית הספר רואים בקיומו של דיון מעמיק, פתוח והמשכי את אחת מאבני היסוד בהתנהלות הדמוקרטית, ורואים את תפקידה העיקרי של המועצה בבנייתם של כלים והזדמנויות ליצירת שיח פתוח לכל נושא.

תפקידה ואחריותה של המועצה המשותפת להוות גשר בונה הסכמות מתוך דיאלוג והגברת האמון בין השותפים בקהילה ובינם לבין גורמים בסביבתה ויצירת תהליכים דיאלוגים המובילים לפתרונות.

להמשך קריאת המסמך כולו...


קול קורא לערב "התנעה" של המועצה המשותפת ב 1.5.14


הרשמה לערב "התנעה" של המועצה המשותפת

Comments