ניצני מדעים

פורסם: 8 במרץ 2014, 6:20 על ידי: Uri Elasar
בשיעור ניצני מדעים אנו מכירים לראשונה את תחום המדעים לילדי ניצנים. מתנסים בהשערת השערות, ניסוי, הסקת מסקנות ומסתכלים על תופעות בעולמנו מקרוב. נושאים כמו מים, רוח, שווי משקל, יחידות מידה, חשמל ואחרים מסתמכים על הסקרנות הטבעית של הילדים ועל מפגש מוחשי עם הנושאים. השיעור מתנהל כעבודה עצמית או בקבוצות קטנות ומאתגר גם את יכולות השפה, החשבון והציור של הילדים על ידי הצורך בתיעוד במחברת.

אחד האתגרים בשיעור הוא היכולות השונות של ילדי כיתות א'-ב' בקריאה וכתיבה. מצאנו לכך פתרונות שונים כמו עבודה בזוגות מעורבים או ציור של התשובות במקום כתיבה. הפתרונות הם אישיים לכל ילד ורמתו כשהמטרה המרכזית היא ההנאה מהחקר.

אתר הקורס:
(אפשר לעשות גם בבית עם ההורים)
Inline image 1
Comments