סיכום ערב הלמידה

פורסם: 17 במאי 2017, 8:52 על ידי: יעל תלם
מצורף פרוטוקול ערב הלמידה ("העץ הדמוקרטי") שהתקיים בבית הספר בסוף אפריל 2017: 
ĉ
יעל תלם,
17 במאי 2017, 8:52
Comments