סיכום ערב הלמידה

נשלח 17 במאי 2017, 8:52 על ידי יעל תלם
מצורף פרוטוקול ערב הלמידה ("העץ הדמוקרטי") שהתקיים בבית הספר בסוף אפריל 2017: 
ĉ
יעל תלם,
17 במאי 2017, 8:52
Comments