רישום ילדי כיתה א' לשנת הלימודים התשע"ה - הודעה חשובה!

פורסם: 10 במאי 2014, 12:01 על ידי: Uri Elasar
לכל ההורים שרשמו את ילדיהם (שהם אחים לילדים שלומדים בבית הספר) לשנה הבאה לכיתה א' - עליכם להיכנס לאזור הקליטה באתר ולהדפיס את  טופס שינוי אזור מיפוי (לתושבי מועצה אזורית עמק יזרעאל) ולשלוח אותו למועצה.
לא נוכל לקבל ילד שלא אושר על ידי אגף החינוך של המועצה.
Comments