טפסי הרשמה


ערכת הרשמה למילוי ידני והבאה לבית הספר בימי הסיור: 

יש לצרף לערכת ההרשמה תמונה של הילד/ילדה, תעודת סיום/מחצית עדכנית ואבחונים רלוונטים במידה וקיימים. תודה


שאלון עמדה להורים

טפסים שונים לתלמידי בית הספר