מהו חינוך דמוקרטי? 
החינוך הדמוקרטי מתבסס על המושג: למידה פלורליסטית, אשר ביסודה עומדת ההנחה שקבעו חז"ל: "כשם שפרצופיהם שונים, דעותיהם שונות". זו למידה המכירה בשונות של הלומד, כאשר נקודת המוצא שלה היא הזכות השווה של כל אדם לבטא את ייחודיותו. בני האדם הם שונים ובעלי יכולות מגוונות. לכל ילד ישנו תחום ספציפי שבו הוא מצטיין. על מנת למצוא תחום זה ולממש אותו, המסגרת הלימודית צריכה להכיר בשונות ובייחודיות של כל ילד. הדרך למצוא את תחום החוזק היא באמצעות בחירה. אם רק מאפשרים לבני אדם לבחור וליצור את אזור ההתפתחות האישי שלהם, הם יבחרו לעשות זאת באזורים שמרתקים ומעניינים אותם. באזורים הללו רמת הלמידה והאחריות עליה תצמח, וכך יגלו את אזורי החוזק שלהם, שם יוכלו לחוות העצמה והצטיינות.

קל לראות מקומות כאלה אצל ילדים צעירים, שעדיין לא הוכנסו אל מכבש השיפוט החברתי: כשפעוט מגלה שהוא יכול ללכת, הוא ינסה שוב ושוב לחזור על החוויה.בתחום זה, הכישלון לא גורם לנסיגה אלא מהווה אתגר לניסיון חדש. הלומד משתמש במרב כוחותיו, כדי להצליח באתגרים שנראים לעיתים מעבר ליכולתו העכשווית. מכיוון שרוב המשימות שאיתן האדם מתמודד הן רב-תחומיות, באם כל ילד/אדם יתפתח במקומות החוזק שלו, קל יהיה בחברה כזאת למצוא אנשים שישלימו את החלקים שחסרים לו, ומכאן קיים גם עידוד ופיתוח יחסי עזרה הדדית ודיאלוג.

לכאורה, אפשר יהיה לשמוע משפטים דומים גם ע"י אנשי חינוך גם בבתי הספר הממלכתיים הרגילים. אבל כולנו ערים לעובדה כי בי"ס במתכונתו ה"רגילה" מחזק בעיקר ילדים שחזקים בתחומים ספציפיים, בעיקר את אלו החזקים בתחום הלמידה ה"אקדמית". בבית ספר "רגיל" הילדים נמדדים לפי אותם קריטריונים, אין אפשרות אמיתית לפתח תחומי חוזק שונים ומגוונים באמת. בבית הספר הדמוקרטי תפיסה זו תתממש באופנים רבים כגון: מערכת שעורי בחירה שנקבעת ע"י התלמיד בשותפות עם החונך ועם הוריו, ובהתאם לגילו של התלמיד, בניית תוכניות אישיות במסגרת ביה"ס, עידוד יזמות תלמידים בביה"ס, מערכת הערכה דיאלוגית, הממוקדת בלומד ולא ב"ממוצע הארצי", שבירת המסורת של ה"שיעור" ו"הכיתה" למסגרת חדשה של "מרחב למידה" הגמיש בנושא, בזמן ובמקום, מעבר ועידוד למידה רב-גילאית, ועוד. הרעיון של חינוך שמכוון לערכים פלורליסטיים במקום חינוך שמכוון להישגים, טומן בחובו את הפנייה לקהלים רחבים ומגוונים. האמונה הבסיסית היא ביכולת הטמונה בכל ילד ובכל אדם, באשר הוא, מכל מעמד חברתי או אזור בארץ, להגשים את מטרותיו האישיות ולהגיע לאזורי החוזק שלו.