ביטול היררכיית המקצועות

פורסם: 15 באוג׳ 2013, 4:37 על ידי: Lee Van Spier   [ עודכן 15 באוג׳ 2013, 4:37 ]
הרבה הורים שואלים "מה למדת היום" את הילד ואילו אותנו שואלים רבות בדבר כמות שיעורי החשבון...
כשאנו שואלים "מה למדת" אנו מתכוונים בדרך כלל ללימודים פורמאליים שלומדים בכיתה בנושאים מאד מוגדרים. כמעט אף פעם פתרון סכסוך עם ילד, עשיית פונפון או שיתוף חוויות במעגל השחרית לא ייחשב כלמידה באופן ראשוני. גם ניקיון וסידור המרחבים אינו לימוד קלאסי למרות שכולנו נגיד שזהו לימוד ערכי מובהק.
בבסיס הפדגוגיה הדמוקרטית עומד העיקרון שממש כשם שכל אחד הוא יחיד ומיוחד ובעל כישורים ומיומנויות שונים ומגוונים – כן עולם הידע הוא כזה ולכן גם עולם מקצועות הלימוד. כמו כן בתוך החלוקה למקצועות לימוד קיימת חלוקה לסוגי למידה (רגשית, קוגניטיבית, חברתית וכו'...).
מה אני רוצה לומר? למידה היא למעשה הטמעה של ידע חדש ולכן אם צברתי ידע והוא הוטמע ולא נשכח או התפוגג – זוהי למידה או כמו שאנחנו נוהגים לומר "למידה משמעותית" שזה למעשה לומר "למידה".
ולסיום, כפי שאנחנו רוצים שכל ילד יבוא לידי ביטוי בסופו של דבר במקומות בהם הוא חזק ויבטא בכך את ייחודיותו כך אין אנחנו יכולים לומר שחשבון חשוב יותר ממחול או שאנגלית חשוב יותר מגינון אקולוגי. על אחת כמה וכמה כשיש ערכי לימוד שאינם "חומר לימודי" שבאים לידי ביטוי בשיעורים השונים ומבטאים את מגוון סוגי הלמידה.
Comments