‏חוקת בית הספר "דמוקרטי בעמק"

  

פרק א- מבוא

חזון בית הספר ואבני היסוד נכתבו ע"י קבוצת ההקמה כחזון ואבני היסוד של קבוצת ההקמה. צוות בית הספר לקח אותם והפך אותם לחזון ואבני היסוד של בית הספר והחזיר אותם לקבוצת ההקמה (חברי עמותת "דמוקרטי בעמק") לדיון ואישור וכך הם נקבעו.

חזון ואבני היסוד הינם קבועים ומהווים את היסוד עליו מושתת בית הספר ולא ניתנים לשינוי אלא ע"י החלטה משותפת של העמותה וצוות בית הספר ובכפוף לאישור קהילת בית הספר הרחבה.

 

 

 1. חזון בית הספר "דמוקרטי בעמק"

קהילת בית הספר מאמינה ושואפת כי כל אדם הבא בפתחה יתפתח מתוך ייחודיות הווייתו והפוטנציאל הקיים בו. לכל אדם צרכים ומאווים שונים אותם ניתן להעצים ולממש דרך הבניית מרחב למידה בטוח, מכיל ומעצים הרואה את צרכיו הגופנים, הרגשיים, הלימודיים והחברתיים של האדם. ביטוי הייחודיות יאפשר לאדם לצמוח מתוך מוטיבציה פנימית ואחריות אישית תוך שמירה על כבוד האדם והסביבה.

הילד בקהילת בית הספר יהיה שותף פעיל בתהליך קבלת ההחלטות המשפיעות על המרחב בו הוא פועל בתחום החינוך, החברה וניהול הזמן והמשאבים.  הכלי המרכזי שילווה אותו בבית הספר יהיה הדיאלוג המשמעותי עם חברי קהילת בית הספר בכלל ועם אנשי הצוות בפרט.

 

 1. שימו לב שהגדרות מי הם חברי עמותה או קהילה וכד' מופיעים בפרק ה' – המבנה הארגוני בסעיף 1 – שותפים לדרך

  חסינות החוקה

 

החוקה מהווה קווים מארגנים להתנהלות היומיומית של בית הספר בהיבט האירגוני והפדגוגי.

חוקה זאת ניתנת לשינוי אך ורק ברוב של 75% מבעלי זכות הבחירה הנוכחים באסיפה, ובלבד שיתקיימו שלושה תנאים:

            1.   תתפרסם בצורה מתאימה הודעה מיוחדת על הדיון ועל מועדו, ובישיבת האסיפה שלפני הדיון  תימסר על כך הודעה פומבית מיו"ר הישיבה.

            2.   בהצבעה באסיפה ישתתפו לפחות 75%  מבעלי  זכות הבחירה בבית הספר.

            3.   השינוי הנחקק יציין במפורש שהוא נחקק על אף האמור בחוקת בית הספר.

 

 

3. ריענון החוקה 

לפחות אחת לשנתיים תוקם וועדת חוקה שתרענן את החוקה ותגיש אותה לאישור האסיפה ברוב מיוחס של 75% מבעלי זכות הבחירה בבית הספר. ריענון החוקה יפורסם בפני הקהילה באסיפה השנתית שלה ( הקהילה הדמוקרטית של בית הספר – הורים, צוות, ילדים).

 

 

פרק ב- אבני היסוד הפדגוגיים

 1. דיאלוג- הדיאלוג הוא עקרון מרכזי וחיוני לניהול חיי היומיום של ביה"ס, המוביל להכרות אישית, ליווי והעצמה באמצעות קשרים בין אישיים, חונכות, נוכחות פעילה, וחברות בוועדות משותפות – תלמידים/הורים/אנשי צוות. הדיאלוג ישמש גם לקשר בין הורה וחונך ויאפשר מעורבות הורית פעילה ומיטיבה.
 2. מיחסים אנו לומדים - בית הספר הינו מרחב המאפשר דרכי למידה מגוונות ומתבסס על ההבנה כי הלמידה מתרחשת בכל פעולה וחוויה בה אנו מעורבים ובאמצעות כל היחסים שבהם אנחנו שותפים.
 3. בחירה והשפעה- הילד סקרן מיסודו. קהילת ביה"ס והצוות החינוכי יקדמו ויאפשרו בחירה של התלמיד בנושאי לימוד מגוונים ליחידים ולקבוצות ובניהול הזמן שלו בביה"ס, מתוך הכרה שהתמודדות עם תהליכי בחירה היא מיומנות חיונית ונרכשת. בית ספר מתחייב להעמיד לרשות הילד את כל האמצעים שביכולתו על מנת לאפשר לו לרכוש כלים ללמידת מיומנויות היסוד.
 4. למידה כחוויה - שאיפה ללמידה חווייתית, יצירתית ומעודדת סקרנות וחקירה.  צוות ביה"ס לוקח אחריות על שיפור מתמיד של איכות ההוראה וחיפוש דרכי הוראה מותאמות לכל תלמיד.
 5. להיות חלק מקהילה - אנחנו שואפים לבניית קהילה לומדת, מכבדת ובעלת מעורבות אחראית אשר קיימת בה מודעות ליכולת ההשפעה של כל אחד מחבריה על דרכו ואיכותו של ביה"ס.
 6. להיות חלק מתרבות - ביה"ס יאפשר לתלמיד לעסוק באופן מודע בזהות היהודית על כל גווניה, תוך הכרה והבנה בחשיבות המורשת היהודית - ישראלית ובחינה מתמדת שלה. כמו כן יצור מודעות, הכרה וחשיפה לתרבויות השונות המתקיימות בסביבתנו ובתוכנו.

 

 

 

פרק ג-  יישום אבני היסוד הפדגוגיים בדרכי ההוראה

 1. אבני היסוד הינם כוכב הצפון של כל יישום פדגוגי בבית הספר.
 2. בית הספר יאפשר את לימודי הליבה בהתאם למשרד החינוך ובהתאם לאופן בו בית הספר מפרש אותם. הדגש של חובת ההוראה יהיה על המיומנויות הנרכשות ולא על כמות החומר.
 3. קביעת התוכנית הלימודית והמערכת תעשה על  ידי הצוות החינוכי וצוות הניהול וזאת בהתאם לחוקה ולאבני היסוד ובשיתוף של כלל קהילת בית הספר.
 4. בית הספר ישאף לאפשר לכל תלמיד להתקדם על פי יכולותיו, רצונותיו ומיומנויותיו וזאת תוך בחינה מתמדת של התקדמותו האישית ובראייה שלמה של כלל היבטיו האישיים וזאת בהתאם ובכפוף ליכולותיה ומגבלותיה של מערכת בית הספר. 
 5. לימודי החובה של תלמידי בית הספר יכללו את מיומנויות השפה העברית, החשבון, האנגלית וכן בתחום החינוכי- חברתי: השחריות, סיכומי היום וסדר וניקיונות.
 6. דגש מיוחד יינתן ליזמות של תלמידים ובית הספר יאפשר ככל הניתן להגשים את היזמויות בתחומים השונים (לימודי, חברתי וכו'...) ולאפשורם במסגרת הלימודים בבית הספר.
 7. בית הספר שם לעצמו את שבירת היררכיית מקצועות הלימוד כערך מוביל המיושם  ע"י גיוון מקצועות הלימוד המאפשר לכל תלמיד ותלמידה להביא למיצוי את מירב כישוריו ולאפשר לו להתנסות במגוון רחב של תחומי דעת על מנת להגיע למיצוי נקודות החוזק שלו.
 8. בית הספר יאפשר ויעודד את למידת העמיתים כדרך לימודית מיטבית.
 9. בית הספר שם את הלמידה הרב תחומית (החוצה ומשלבת תחומי דעת) והרב גילאיות כערכים מובילים בדרכי ההוראה שלו.
 10. בית הספר יעודד ויאפשר מגוון רחב של דרכי הוראה וזאת על מנת להתאים את דרכי ההוראה לשונות והגיוון של דרכי הלמידה.

 

 

פרק ד- זכויות אדם

לכל אדם בבית הספר זכויות אדם הנגזרות מעצם היותו אדם. כל חבר בקהילה  מקבל על עצמו את החובות הנובעות מזכויות אלו, לרבות חובות שאותן נטל על עצמו. זכויות האדם בבית הספר כוללות את הזכות לחיים וביטחון, תשומת לב ואהבה, הזכות לחירות, הזכות לשוויון, הזכות לכבוד והזכות להליך הוגן. מתוך הכרה שכל אלו יביאו לידי אדם שמח. מכאן נובע כי כל סוג של אלימות מילולית או פיזית אינם מקובלים בבית הספר.

 

 

 

 

פרק ה-  מבנה ארגוני

 1. שותפים לדרך

כל השותפים לדרך ייקחו על עצמם להבין ולקבל את תפיסת העולם העומדת בבסיסו של בית הספר ומופיעה בין היתר בחזון, אבני היסוד ובחוקה זו.

 

תלמיד- כל מי שנרשם והתקבל לבית הספר. לתמיד זכויות הנגזרות מעצם היותו אדם ותלמיד בביה"ס,  וחובות של נוכחות והשתתפות פעילה במסע החינוכי האישי שלו וכן, חובת שמירה על זכויות האדם. בית ספר שם לעצמו מטרה לאפשר לכל ילד לחוות את מסע הלמידה וההתפתחות שלו תוך התייחסות למצבו הרגשי והתפתחותי ללא קשר לגילו.

איש צוות- מבוגר שהתקבל לעבודה בבית הספר. לאיש צוות זכויות הנגזרות מעצם היותו אדם. כל חברי אסיפת בית הספר הם אזרחים שווים בבית הספר ובמוסדותיו. אך לצוות אחריות מיוחדת הנובעת מתפקידו. בבית ספר יפעלו מנהלים, צוות מנהלי ומתנדבים.

המבוגר אחראי על בטחונו הפיזי והרגשי של הילד בתוך בית ספר, לרבות תהליכי הלמידה ההתפתחות והצמיחה של התלמידים בביה"ס, תוך שהוא כפוף לחוקי מדינת ישראל ולחוקי בית הספר ואחראי ליישם את קווי היסוד בעשייה היומיומית. המבוגר מחויב להתוות את התנהלות בית ספר בהתאם לרוח בית ספר.

 

איש צוות חינוכי - כל  מי שמועסק בשכר או מתנדב אשר מלמד\מדריך\מלווה תלמידים בפעילויות השונות בבית הספר. הינו "איש צוות" על כל המשתמע מכך.

הינו אחראי על המרחב הלימודי ועל הנוכחים בו באופן מלא (רגשי, פיזי, לימודי) ובאופן כזה שאינו מתנגש וסותר את החוקה וחוקי בית הספר.

מבחינה חינוכית אחריותו המלאה: תכנית הלימודים ודרכי ההוראה, חוקי ומנהגי השיעור ובתנאי שיהיו תואמים לרוח אבני היסוד והחזון.

 

הורה- הורה (או אפוטרופוס חוקי) של תלמיד בבית הספר, יהיה חבר בקהילה הרחבה של בית הספר ויקיים מחויבות משותפת עם המורה והתלמיד אודות תהליך הצמיחה, התפתחות והשתלבות הילד בבית הספר.

 

חברי האסיפה- בעלי זכות הצבעה באסיפה יהיו תלמידים ואנשי צוות בלבד.

 

קהילת ביה"ס- תלמידים, בני משפחתם ואנשי צוות.

 

העמותה "דמוקרטי בעמק" – מתן סיוע מנהלי וארגוני בקידום מטרות בית הספר ורווחתו.

 

חבר עמותה - העמותה הינה עמותה סגורה לחברי קב' ההקמה הרשומים בה. פתיחתה לחברים נוספים כפופה להחלטת אסיפת העמותה בלבד.

 

מועצת בית הספר - וועדה המונה 2-3 נציגי הורים, 2-3 נציגי צוות ותלמידי בית הספר, 2-3 נציגי העמותה ו2-3 נציגי ציבור  - כל אלה ייקחו בה חלק באופן התנדבותי ועל בסיס קבוע כפי שיקבע ע"י המועצה עצמה.  תפקידה יהיה לבקר ולאזן בין הגופים המרכיבים את קהילת בית הספר הרחבה.

 

 1. הרשויות

רשויות בית הספר תפעלנה לקידום אורח החיים הדמוקרטי בבית הספר, הרשויות תהוונה את המסגרת הארגונית שתאפשר יזמות, מעורבות ואחריות בבית הספר. הרשויות תפעלנה לפי העקרונות ולמען המטרות שצוינו בחוקה זו. 

לפעילות הרשויות יישמר זמן קבוע במערכת השעות השבועית ובמהלכו לא יתקיימו שיעורי מערכת. זמן זה יכלול: שעת וועדות, כינוס האסיפה. פעילות וועדת גש"ם תפעל בהתאם למערכת ובאופן שיאפשר את קיום הגש"ם ביעילות ושייתן מענה לחברי הקהילה.

כל חברי אסיפת בית הספר ורק הם, זכאים לבחור ולהיבחר לכל רשות מרשויות בית הספר, הגבלה על השתתפות ברשות מרשויות בית הספר אפשרית אך ורק אם היא לתכלית ראויה ובתנאי שקיבלה את אישור האסיפה.

ההורים יוכלו להשתתף בוועדות השונות השייכות לרשות המבצעת, הוועדות יפעלו בשעות הלימודים בלבד.

א.      הרשות המחוקקת

כל סמכויות החקיקה מצויות בידי הרשות המחוקקת של בית-הספר היא האסיפה. חוקים שתחוקק האסיפה לא יעמדו בניגוד לחוקי מדינת ישראל, או בניגוד לאמור בחוקה זו, ולא יעסקו באורח החיים הדתי של מי מחברי הקהילה.

האסיפה תתכנס לפחות פעם בשבוע ביום קבוע ותתנהל בפומבי.

כל אחד יכול להיות נוכח באסיפה, בעלי זכות הצבעה הם תלמידים וצוות בית הספר.

אין חובת השתתפות באסיפה באופן קבוע, אך על כל תלמיד להיות נוכח באסיפה מעת לעת, לפי שיקול דעתו.

נושאי הדיון (הצעות החוק) יפורסמו לפני הדיון, למעט הצעות דחופות.

חוק יתקבל בקריאה אחת, למעט שינויים בחוקה.

כל חוק ייחתם על ידי יו"ר האסיפה ועל ידי יו"ר וועדת האתיקה (ראה סעיף נפרד בפרק זה). לוועדת האתיקה שמורה הזכות להסתייג מחוק, ובמקרה כזה יוחזר החוק בצירוף ההסתייגות לדיון מחודש באסיפה. החלטת האסיפה בדיון המחודש מחייבת. 

כל חוק יפורסם יום לאחר שהתקבל על גבי לוח המודעות של האספה עד למפגש האספה הבא. במקביל יוכנס לספר החוקים של בית-הספר. 

תוקפו של כל חוק מיום פרסומו והוא חל על כל קהילת בית הספר, אלא אם צוין אחרת ברשומות. 

ועדת האסיפה – מורכבת משלושה נבחרים לפחות: יו"ר האסיפה, רשם ושומר הסדר.

יו"ר האסיפה מנהל את הדיון בישיבות האסיפה. הרשם אחראי לרישום הפרוטוקול, תיעודו  ופרסום החוקים. שומר הסדר אחראי לשמירה על נורמות דיבור נאותות ועל כניסה ויציאה לישיבות. בסמכותו להוציא משתתף מישיבת האסיפה.

ב.      הרשות המבצעת

הרשות המבצעת תפעל מכוח סמכויות שהוענקו לה על-ידי האסיפה. הרשות תורכב מוועדות נושא שונות, על-פי צרכי בית הספר ובכפוף לאישור האסיפה.

תפקיד הוועדות לקיים את חיי בית-הספר באופן שלא יסתור את חוקת בית-הספר וחוקיו; בסמכותה של ועדה לבצע כל מה שהטילה עליה האסיפה ו/או פעולה אחרת הנוגעת לתחום עיסוקה ואשר אינה נוגעת לתחום עיסוקה של ועדה אחרת.

הוועדות תדווחנה בפני האסיפה על פעילותן.

ג.       הרשות ליישוב סכסוכים

הרשות ליישוב סכסוכים תורכב מוועדת גישור ומשפט היא "גש"ם" ומוועדת ערעורים.

סמכותן של וועדות אלה תחול על כל ענייני בית-הספר, לרבות כל הפעילויות המאורגנות על ידי בית הספר מחוץ לכתליו. הוועדות תקבענה את סדרי עבודתן, ותתכנסנה במועדים קבועים על ידן ולפי הצורך.

"גש"ם" -  תפקידה של ועדת גישור ומשפט לדון בפניות שהוגשו אליה על-ידי חבר מקהילת בית הספר בנוגע לסכסוכים או לעבירות על חוקי בית הספר. הועדה תשאף לקדם תהליכי גישור, לסייע ולתמוך במגושרים על מנת להגיע לפתרון המוסכם על שני הצדדים, עם זאת במקרה שלא נמצא פתרון שכזה בסמכותה של הוועדה לפסוק בסכסוכים ולהטיל עונשים.

"גש"ם" תדון על-פי חוקי מדינת ישראל,  חוקה זו וחוקי בית הספר.

דיון בפני הוועדה יתנהל במקום המיועד וסגור לחברי הוועדה והמוזמנים בלבד אלא אם כן ניתן אישור לכך על ידי הנוכחים.

פרוטוקולי דיוני הוועדה והחלטותיה יהיו פתוחים לעיון בפני כל באי בית הספר, להוציא מקרים חריגים הפוגעים בצנעת הפרט על פי שיקול דעתה של הוועדה.

המשתתפים בגש"ם יצהירו הצהרת אמונים בפני האסיפה שזו לשונה :

  "אני מתחייב לומר את האמת ורק את האמת. אני מתחייב/ת לעשות דין צדק, לא להטות את הדין  ולשפוט ללא דעה קדומה ".

הצדדים שידונו בוועדת משמעת יתחייבו לומר את האמת ורק את האמת.

ועדת ערעורים תפקיד וועדת הערעורים לדון בכל ערעור על החלטות ה" גש"ם", ובסמכותה :

לקבל את הערעור כולו או מקצתו, או לשנות את החלטת ה"גש"ם", או לבטל את החלטת ה"גש"ם" ולתת החלטה אחרת במקומה, או לדחות את הערעור.

ועדת ערעורים תעלה על הכתב את החלטתה המנומקת.

ועדת ערעורים תדון על-פי חוקי מדינת ישראל,  חוקה זו וחוקי בית הספר.

פרוטוקולי דיוני הוועדה והחלטותיה יהיו פתוחים לעיון בפני כל באי בית הספר, להוציא מקרים חריגים הפוגעים בצנעת הפרט על פי שיקול דעתה של הוועדה.

חבר בוועדת ערעורים יצהיר הצהרת אמונים בפני האסיפה שזו לשונה :

  "אני מתחייב לומר את האמת ורק את האמת. אני מתחייב/ת לעשות דין צדק, לא להטות את הדין  ולשפוט ללא דעה קדומה ".

 

 

ד.      הרשות המבקרת

הרשות המבקרת תורכב מוועדת ביקורת ומועדת אתיקה.

ועדת ביקורת- ועדת הביקורת תקיים ביקורת על פעילות כל הרשויות ובעלי התפקידים של בית הספר. בין היתר תבחן הוועדה את חוקיות פעולותיה של הרשות המבצעת, טוהר המידות וניהולה התקין. הוועדה תבחן את דרכי עבודתן של הרשות המחוקקת והרשות השופטת.

בסמכותה של הוועדה לדרוש מידע מהגופים העומדים לביקורת.

במילוי תפקידה תהייה הוועדה אחראית בפני האסיפה בלבד ולא תהייה תלויה ברשות המבצעת או השופטת. הוועדה תגיש לאסיפה פעמיים בשנה דו"ח ביקורת.

ועדת הביקורת תיבחר בהצבעה על-ידי האסיפה, ותפעל במשך שנה אחת.

דוחות ועדת הביקורת יהיו גלויים לעיון כל המעוניין. 

ועדת אתיקה – וועדת האתיקה הוקמה כדי להגן על מיעוטים ופרטים מפני עריצות הרוב, כדי לשמור על חופש המצפון והדת של כל אחד, וכדי לפרש את החוקים במקרים של חשש לסתירה בין חוקי בית הספר לבין האמור בחוקה זו.

כל חבר בקהילת בית הספר רשאי לפנות לוועדה בבקשה לפסול חוק או הליך בשל סתירה לחוקה, בטיעונים שהוזכרו לעיל.

 

 

אמור לי ואשכח, למד אותי ואזכור, שתף אותי ואלמד  בנג'מין פרנקלין