אסיפות - תשע"ט - סדר האסיפות:

1. תכנית הטיולים השנתית הבית ספרית - 12.9.18 - תכנית הטיולים הוצגה ע"י סהר והתקבלה ברוב של 41 למול 39
2. איסור שימוש במילות גנאי (קללות) - 3.10.18
3. הצבעה על הצעות חוק בנושא "איסור שימוש במילות גנאי" + כמ"ש / סג"ש / כמח"ג - הסדרה -דיון והעלאת הצעות - 10.10.18
4. כמ"ש - דיון והעלאת הצעות חוק - 17.10
5. כמ"ש/סג"ש - הצבעה על ההצעות שעלו - 24.10 - הוחלט על החזרת כמ"ש החובה ל-15 דק' בסוף כל יום חמישי והוסדרו הזמנים של סוף היום
6. אישור ודיון על אירועי הספורט הבית ספריים (נבחרות, מרוץ שדה, טורנירים וכו') - הוחלט על הקמת ועדת ספורט,
אשר תציג בפני האסיפה תכנית ספורט שנתית מסודרת
7. הסמכויות של האסיפות המרחביות (אלו חוקים יוכלים להתקבל שם?) - התקיים דיון והנושא הועבר לועדת ביקורת
לטובת בחינת הצעות החוק שהועלו והעלאת הצעה מסודרת שתובא בקרוב לאסיפה
8. יציאה לחצר האחורית ללא ליווי מבוגר בכל המרחבים - 21.11 - התקיים דיון והועלו הצעות חוק. הנושא יימשך
בשבוע הבא
9. יציאה לחצר האחורית ללא ליווי מבוגר בכל המרחבים - 28.11 - הצבעה - הוצגה הצעת החוק נרחבת, הועלו
שאלות וההצעה התקבלה ברוב נראה. בחודש פברואר הצעת החוק תובא לדיון מחדש לטובת בחינה.
10. הסמכויות של האסיפות המרחביות - הצבעה
11. חוקי ההסעות - נפגשים בנפרד עם כל הסעה ומקיימים שיחה על ההסעה ובמידת הצורך גם מחליטים על חוקים
12. שבוע חצר - דיון והכנה לקראת שבוע החצר של תשע"ט - מתי? אלו פרויקטים? מי הצוות המכין? וכו'
הצעת חוק - יציאה מגבולות בית הספר

 

חצר אחורית:

·         ילדי בית הספר יוכלו להיות בחצר האחורית, באזור הפנימיה, בזמן שלנו בנוכחות מבוגר.

·         בזמן שלנו ינכחו 2 מבוגרים באזור זה.

·         ילדי כיתות ז' ומעלה (או כיתה ו' - כאשר הדבר מפצל מרחב) יוכלו להיות שם ללא נוכחות מבוגר גם בזמנים פנויים.

·         יש לזכור - אנו אורחי הפנימיה ועל כן יש להקפיד מאד על שמירה על הרכוש, הציוד, הגינון וההתנהגות המכבדת במקום.

·         גבולות החצר האחורית - מפורטים בספר החוקים - ויש להקפיד עליהם.

 

יציאה לדשא ממול לשער הראשי או לדשא הגדול:

·         ילדי כיתה ח' ומעלה (או ז' - כאשר הדבר מפצל מרחב) יוכלו לצאת למשחקי כדור בזמן שלנו לדשא ממול או לדשא הגדול.

·         לצורך כך נדרשים אישורי הורים קבועים בכל שנת לימודים.

·         בנוסף, לפני היציאה יש צורך באישור מבוגר ורישום מסודר של שמות הילדים במזכירות, ואישור יציאה מן המזכירות לטובת השומר.

 

יציאה לאלונית:

·         תותר יציאה לאלונית לילדי התיכון (כיתות י' - י"ב), אשר העבירו אישור הורים כתוב לכל שנת לימודים.

·         היציאה תיעשה לכל היותר ל30-40 דק', בזמני ההאנגר בלבד או לפני שיעורי הצהריים בימים ארוכים בשעה 14:00.

·         היציאה תתאפשר באישור מבוגר ותוך רישום שעת יציאה, חזרה, תאריך ושם על גבי טופס שיימצא בבוטקה השומר בכניסה לבית ספר.

·         צוות המורים רשאי שלא להתיר יציאה לאלונית לילד או קבוצת ילדים משיקולים חינוכיים או אחרים וזאת עד לבירור במסגרת גש"ם או אסיפה מרחבית.

·         לילדים העובדים ביום העבודה תותר הגעה לאלונית בדרכם חזרה לבית הספר

 

הערות נוספות:

·         חוק זה נתון לשינויים על ידי אחראי הבטיחות או הנהלת בית ספר במקרה של שיקולי בטיחות או ביטחון.

·         חוק זה יובא לדיון חוזר באסיפה בחודש פברואר 2019 לבחינה נוספת.
השבוע באסיפה

פרוטוקול אסיפה


Comments