אסיפות - תשע"ט - סדר האסיפות:

1. תכנית הטיולים השנתית הבית ספרית - 12.9.18 - תכנית הטיולים הוצגה ע"י סהר והתקבלה ברוב של 41 למול 39
2. איסור שימוש במילות גנאי (קללות) - 3.10.18
3. הצבעה על הצעות חוק בנושא "איסור שימוש במילות גנאי" + כמ"ש / סג"ש / כמח"ג - הסדרה -דיון והעלאת הצעות - 10.10.18
4. כמ"ש - דיון והעלאת הצעות חוק - 17.10
5. כמ"ש/סג"ש - הצבעה על ההצעות שעלו - 24.10 - הוחלט על החזרת כמ"ש החובה ל-15 דק' בסוף כל יום חמישי והוסדרו הזמנים של סוף היום
6. אישור ודיון על אירועי הספורט הבית ספריים (נבחרות, מרוץ שדה, טורנירים וכו') - הוחלט על הקמת ועדת ספורט,
אשר תציג בפני האסיפה תכנית ספורט שנתית מסודרת
7. הסמכויות של האסיפות המרחביות (אלו חוקים יוכלים להתקבל שם?) - התקיים דיון והנושא הועבר לועדת ביקורת
לטובת בחינת הצעות החוק שהועלו והעלאת הצעה מסודרת שתובא בקרוב לאסיפה
8. יציאה לחצר האחורית ללא ליווי מבוגר בכל המרחבים - 21.11 - התקיים דיון והועלו הצעות חוק. הנושא יימשך
בשבוע הבא
9. יציאה לחצר האחורית ללא ליווי מבוגר בכל המרחבים - 28.11 - הצבעה - הוצגה הצעת החוק נרחבת, הועלו
שאלות וההצעה התקבלה ברוב נראה. בחודש פברואר הצעת החוק תובא לדיון מחדש לטובת בחינה.
10. הסמכויות של האסיפות המרחביות - הצבעה
11. חוקי ההסעות - 19.12 - נפגשים בנפרד עם כל הסעה ומקיימים שיחה על ההסעה ובמידת הצורך גם מחליטים על
חוקים - המפגשים השונים התקיימו בצורה מכבדת ויפה, התקבלו החלטות, והועלו נושאים שונים לבדיקה.
12. פתיחת מרחב אמנות גם ללא מבוגר - 26.12.18 - (הצעה של השחרית של נבט/יעל) - למשל בזמנים בין שיעורים
13. שבוע חצר - 2.1.19 - דיון והכנה לקראת שבוע החצר של תשע"ט - מתי? אלו פרויקטים? מי הצוות המכין? וכו'
14. שבועיים טעימות בתחילת מחצית - 9.1.19 - (תיקון החוק כך שיאפשר לחוות כל שיעור פעמיים) - (הצעה של
שחר וינד ושל השחרית של נבט/יעל)
15. שבועיים טעימות בתחילת מחצית - הצבעה על הצעות חוק - האסיפה החליטה לשנות את המצב הקיים ולקיים
"שבוע התרשמות" (במקום שבוע טעימות) ובמסגרתו במשך השבוע הראשון של המחצית בכל שעה מתקיימים
השיעורים פעמיים, בכל פעם 20 דק' לערך, ובסוף אותו שוב מתקיים הרישום וההגרלות לשיעורים
16. ועדת סביבה - הצעת חוק בנושא ניקיונות - דיון והצבעה - הוחלט לקיים שעתיים ניקיונות רשות אחת לחודש
בבית הספר.
17. ועדת ספורט - הצגה ואישור של אירועי הספורט הבית ספריים - דיון והצבעה - הועדה הציגה את התכנית
השנתית (טורנירי כדורגל/כדורסל, מרוץ שדה ועוד) והאסיפה אישרה
18. עישון בבית הספר - הסדרה או איסור - דיון + הצבעה - האסיפה החליטה לאסור עישון בתוך בית הספר ומחוצה לו
19. חיה מרחבית - האסיפה החליטה שלא לאפשר למרחבים לאמץ חיות, אלא להמשיך ולקיים את פינת החי שלנו.
20. ביקורים ומבקרים בבית הספר - דיון
21. ביטול חד פעמי של האסיפה (10.4) - לטובת שיח שחריות על הבחירות ולקראת הפסח
22. שחרית לאיסוף הצעות חוק לאסיפה - 1.5
23. מתי אפשר להעביר חוקים שהם לא רב-גילאיים? (הגבלה מכיתה מסוימת ומעלה למשל) - 15.5
24. יציאה לאלונית/חצר אחורית - דיון חוזר (כפי שנדרש בחוק שהועבר)
25. חוקי ההאנגר

נ
השבוע באסיפה

פרוטוקול אסיפה


Comments