אסיפות - תשע"ט - סדר האסיפות:

  1. תכנית הטיולים השנתית הבית ספרית - 12.9.18 - תכנית הטיולים הוצגה ע"י סהר והתקבלה ברוב של 41 למול 39

  2. איסור שימוש במילות גנאי (קללות) - 3.10.18

  3. הצבעה על הצעות חוק בנושא "איסור שימוש במילות גנאי" + כמ"ש / סג"ש / כמח"ג - הסדרה -דיון והעלאת הצעות - 10.10.18

  4. כמ"ש - הצבעה על ההצעות שעלו - 17.10
האסיפה ב-10.10.18 - פירוט הצעות חוק ונושאים:

איסור שימוש בשמות גנאי וקללות – הצעות חוק

1. 1.      הצהרה - בבית הספר אנחנו לא מקללים ואנחנו מדברים בכבוד ובפתיחות אחד עם השני.

2. 2.      השחריות יקדישו מפגש שלם בתקופה הקרובה לנושא של "איסור שימוש בשמות גנאי וקללות", במטרה לעודד שיחות נעימות שלא פוגעות אחד בשני.

3. 3.      ועדת גש"ם תפרסם את התגובות, שהם נוהגים לתת למקרים של שימוש במילות גנאי וקללות.

4. 4.      במפגשי גש"ם יתייחסו בחומרה למקרים של שימוש בקללות כדי לצמצם את התופעה בבית הספר. מעבירי הגש"ם יחשבו מה הייתה הכוונה של הצדדים ועד כמה כל אחד נעלב.

  

כמ"ש / סג"ש – דיון

לאחר ההצבעה על הצעות החוק בנושא השימוש בשמות גנאי, נתחיל דיון בנושא הכמ"ש. דיון זה יימשך גם באסיפה הבאה.

 נושאים אפשריים לדיון:

·         כיצד השפיע עלינו השינוי שנעשה בכמ"ש בשנה שעברה?

·         כיצד חשוב לנו לסיים את השבוע?

·         האם יש חשיבות למפגש של כל ילדי ומורי בית הספר בכל שבוע/חודש?

·         מה לוח הזמנים של סוף יום חמישי – סדנאות / סיכום יום / כמ"ש?

מי לוקח אחריות על ארגון הכמ"ש / סג"ש?


השבוע באסיפה

פרוטוקול אסיפה


Comments