אסיפות - תשע"ט - סדר האסיפות:

1. תכנית הטיולים השנתית הבית ספרית - 12.9.18 - תכנית הטיולים הוצגה ע"י סהר והתקבלה ברוב של 41 למול 39
2. איסור שימוש במילות גנאי (קללות) - 3.10.18
3. הצבעה על הצעות חוק בנושא "איסור שימוש במילות גנאי" + כמ"ש / סג"ש / כמח"ג - הסדרה -דיון והעלאת הצעות - 10.10.18
4. כמ"ש - דיון והעלאת הצעות חוק - 17.10
5. כמ"ש/סג"ש - הצבעה על ההצעות שעלו - 24.10 - הוחלט על החזרת כמ"ש החובה ל-15 דק' בסוף כל יום חמישי והוסדרו הזמנים של סוף היום
6. אישור ודיון על אירועי הספורט הבית ספריים (נבחרות, מרוץ שדה, טורנירים וכו') - הוחלט על הקמת ועדת ספורט,
אשר תציג בפני האסיפה תכנית ספורט שנתית מסודרת
7. הסמכויות של האסיפות המרחביות (אלו חוקים יוכלים להתקבל שם?) - התקיים דיון והנושא הועבר לועדת ביקורת
לטובת בחינת הצעות החוק שהועלו והעלאת הצעה מסודרת שתובא בקרוב לאסיפה
8. יציאה לחצר האחורית ללא ליווי מבוגר בכל המרחבים - 21.11 - התקיים דיון והועלו הצעות חוק. הנושא יימשך
בשבוע הבא
9. יציאה לחצר האחורית ללא ליווי מבוגר בכל המרחבים - 28.11 - הצבעה - הוצגה הצעת החוק נרחבת, הועלו
שאלות וההצעה התקבלה ברוב נראה. בחודש פברואר הצעת החוק תובא לדיון מחדש לטובת בחינה.
10. הסמכויות של האסיפות המרחביות - הצבעה
11. חוקי ההסעות - 19.12 - נפגשים בנפרד עם כל הסעה ומקיימים שיחה על ההסעה ובמידת הצורך גם מחליטים על
חוקים - המפגשים השונים התקיימו בצורה מכבדת ויפה, התקבלו החלטות, והועלו נושאים שונים לבדיקה.
12. פתיחת מרחב אמנות גם ללא מבוגר - 26.12.18 - (הצעה של השחרית של נבט/יעל) - למשל בזמנים בין שיעורים
13. שבוע חצר - 2.1.19 - דיון והכנה לקראת שבוע החצר של תשע"ט - מתי? אלו פרויקטים? מי הצוות המכין? וכו'
14. שבועיים טעימות בתחילת מחצית - 9.1.19 - (תיקון החוק כך שיאפשר לחוות כל שיעור פעמיים) - (הצעה של
שחר וינד ושל השחרית של נבט/יעל)
15. שבועיים טעימות בתחילת מחצית - הצבעה על הצעות חוק
16. ועדת סביבה - הצעת חוק - דיון והצבעה
17. ועדת ספורט - הצגה ואישור של אירועי הספורט הבית ספריים - דיון והצבעה
18. עישון בבית הספר - הסדרה או איסור - דיון

השבוע באסיפה

פרוטוקול אסיפה


Comments