יצירת קשר
ביה"ס "דמוקרטי בעמק" נהלל ת.ד 342 מיקוד: 10600
במייל: democratiba@gmail.com
בפייסבוק: לדף ביה"ס בפייסבוק
בטל': 077-4200712
  להצגת מפת הגעה ומיקום
שימו לב - זהו אינו טופס הרשמה !!!

להרשמה יש לעבור ל - קליטה כללי