הליך קליטת תלמידים ב"דמוקרטי בעמק" לשנת הלימודים תש"פ.

הורים יקרים,

אנו שמחים ונרגשים להזמינכם להירשם ליום חשיפה והרשמה לשנת הלימודים התש"פ.

בית הספר "דמוקרטי בעמק" פתוח לכל משפחה וילד הרוצים לבוא בשעריו מתוך בחירה בתפיסת העולם של החינוך הדמוקרטי ושל בית הספר "דמוקרטי בעמק" בפרט. חיבור לתפיסת העולם, הדרך החינוכית והשפה הבית ספרית הינו שער הכניסה לבית הספר.

בית ספר רואה חשיבות גדולה לפיתוח המודעות והלמידה את ייחודיותו של בית ספר בפני קהילת ההורים הנקלטים על מנת לאפשר להם את יכולת הבחירה האמתית והשלמה. מתוך כך תהליך קליטת התלמידים החדשים מותנה בשלבים המפורטים להלן באופן שלם ומבלי יכולת לחרוג מהם.

קליטת תלמיד מותנית במעבר השלבים השונים במלואם ובכך שיש מקום במרחב הרלוונטי. במידה ומספר המבקשים להירשם לבית הספר יעלה על מספר המקומות הקיימים תערך הגרלה. במקרים מסוימים ישנן קדימויות כגון: אחים ואחיות ושיקולים מערכתיים אחרים.

מתוך ניסיון העבר אנו רואים בתהליך הרשום תהליך משמעותי של המשפחה. נוכחות שני בני הזוג בתהליך זה חיונית בהבנת התנהלות בית ספר ותפיסתה. אנו מודעים לאי הנוחות בשעות אלו ומזכירים כי נוכחות שני ההורים מחייבת, ללא נוכחות זו תהליך הרשמה לא יוכל להמשך.

משנת הלימודים התשע"ו בית הספר הפך להיות בית ספר רשמי בבעלות משה"ח והמועצה האזורית עמק יזרעאל. אי לכך תינתן קדימות לתושבי המועצה. כל מעבר לבית ספר מותנה (בנוסף לתהליך הקליטה שיפורט) באישור המועצה האזורית עמק יזרעאל. תושבי רשויות אחרות ידרשו להציג בפני המועצה האזורית עמק יזרעאל אישור העברה מהרשות שבה הם מתגוררים.

בשנת הלימודים התש"פ יפעלו בבית הספר כיתות א' עד יב'. 

ההרשמה לכיתה א' תפתח במלואה – כ 30 תלמידים (כולל אחים ואחיות לתלמידי בית ספר הותיקים)

בשכבות ב'-ו' צפוי מקום לתלמידים בודדים (1-2).

לכיתות   ז'- יב' אין עדיין פרטים מדוייקים, יתכנו מקומות בודדים (1-5). הפרטים יעודכנו באתר לקראת פתיחת ההרשמה בחודש מרץ 2019.

תהליך הקליטה יחולק לשני גילאים: קליטת ילדי שכבה א' - ו' ולילדי התיכון (ז'-יב'), ישנם חלקים זהים וחלקים שונים ובכל מקרה התאריכים לכל גיל שונים - שימו לב שאתם קוראים את התהליך הנכון לגיל אליו אתם מתכוונים.


תהליך הרישום והקליטה לילדי כיתות א'-ו'

הליך הרישום הסתיים. ניתן להרשם לרשימת המתנה


1. רישום בטופס המקוון -  מילוי טופס רישום באתר ליום חשיפה, לאחד מתוך שני התאריכים אפשריים, כולל השארת פרטים אישיים.

2. יום חשיפה - הגעה לאחד מימי החשיפה שיתקיימו ביום שישי 25.1.19 בשעה 9:00-11:30 וביום חמישי 31.1.19 בשעה 20:00-22:30.                     כל מפגש יימשך כשעתיים וחצי ובו יינתן הסבר אודות בית הספר. נוכחות שני ההורים חובה כמו גם הישארותם עד סוף יום הלמידה. 

ילדי כיתות ד'- ו' מוזמנים להגיע. ילדי כיתות א'-ג' לא מגיעים. 

מי שלא יגיע לאחד מימי החשיפה לא יוכל להמשיך בתהליך הקליטה! האפשרות לרישום נסגרת מיד עם תום יום החשיפה האחרון. 

3. יום סיור - הגעה לבית הספר לאחד מימי סיור והלמידה. הימים אליהם תרשמו לאחר השתתפותכם ביום החשיפה ייערכו בשני תאריכים אפשריים:         יום שני 11/2/19 ויום ראשון 17/2/19 בין השעות 8:30-10:30 נוכחות שני ההורים חובה כמו גם הישארותם עד סוף יום הלמידה. 

יש להרשם ליום הסיור אחד בטופס מקוון: רישום ליום סיור 

ילדי כיתות ד'-ו' מחוייבים אף הם להגיע. ילדי כיתות א'-ג' לא מגיעים.

ליום הסיור יש להגיע עם ערכת הרשמה הכוללת טפסים ושאלונים מודפסים ומלאים. ניתן להוריד את הטפסים מאתר בית הספר בלשונית "קליטה וטפסים- טפסי הרשמה". הערכה כוללת :טופס פרטים אישים, טופס וויתור סודיות של השרות הפסיכולוגי, טופס וויתור סודיות של בית הספר, הצהרת הורים, שאלון כולל תמונה עדכנית של הילד, תעודה מבית הספר, שאלון של המורה. יש לצרף אבחונים (במידה ויש), ומסמכים רלוונטיים נוספים. 

ללא מסירת ערכה מלאה לא נוכל להמשיך את תהליך הקליטה של המשפחה.

4. לאחר יום הסיור על משפחה שתבחר להמשיך בהליך הקליטה להרשם  בטופס מקוון.  תאריך אחרון לרישום 24.2.19 

6. שיחות אישיות - ביום שישי 15.3.19 בשעות הבוקר יתקיימו בבית הספר שיחות אישיות עם ההורים. ילדים העולים לכיתות ד-ו מגיעים אף הם לשיחה. (חובה להגיע שני ההורים למפגש). מועד השיחות יתואם עם המשפחות שימשיכו את תהליך הקליטה לאחר הסיור והשלמת מילוי טפסים, שאלונים ושליחת אבחונים.

. הגרלה - במידת הצורך תערך הגרלה, מועד ההגרלה יקבע בהתאם לכמות הנרשמים. הודעה תשלח לנרשמים.

  ביקור הילדים החדשים בבית הספר - תאריך יעודכן בהמשך.


          בית ספר שומר לעצמו את הזכות לשנות את הליך ההרשמה לפי צרכים מערכתיים ומנהלתיים.

 

תהליך הרישום והקליטה לילדי כיתות ז'- יב' 

מספר המקומות לכיתות ז'- יא'  קטן ועדיין לא סופי. פרטים מעודכנים יותר יתנו בערב החשיפה ויום הסיור.


1. רישום בטופס המקוון מילוי טופס רישום באתר ליום החשיפה והשארת פרטים אישיים.

2. יום  חשיפה - הגעה לערב למידה בבית הספר ביום שני 1/4/19. בין השעות 19:30-22:00. נוכחות שני ההורים והילדים חובה, כמו גם הישארות שני ההורים והילדים עד סוף יום הלמידה.

מי שלא יגיע ליום החשיפה לא יוכל להמשיך בתהליך הקליטה! ההרשמה נסגרת מיד עם תום יום החשיפה.


4. לאחר יום הסיור על משפחה, שתבחר להמשיך בהליך הקליטה, להרשם בטופס מקוון

תאריך אחרון לרישום המשך ההליך 5/5/19 

5. שיחות אישיות - ביום שני  ה- 20.5.19 החל מהשעה 17:00 יתקיימו בבית הספר שיחות אישיות עם ההורים והילדים (חובה להגיע שני ההורים והילד לשיחה). שעת השיחה תתואם עם המשפחות שימשיכו את תהליך הקליטה לאחר הסיור והשלימו את מילוי טפסי, שאלונים ושליחת אבחונים.

6. הגרלהמועד ההגרלה יקבע בהמשך בהתאם לכמות הנרשמים.

           7. ביקור ילדי ז' - יב' בבית הספר -  מועד יקבע בהמשך.

 

בית ספר שומר לעצמו את הזכות לשנות את הליך ההרשמה לפי צרכים מערכתיים ומנהלתיים.בברכה,

צוות בית הספר ועמותת דמוקרטי בעמק