'רשימת המתנה לכיתות א'-ו'             'רשימת המתנה לכיתות ז'-י'


הליך קליטת תלמידים ב"דמוקרטי בעמק" לשנת הלימודים תשע"ח.

הורים יקרים,

אנו שמחים ונרגשים להזמינכם להירשם ליום חשיפה והרשמה לשנת הלימודים התשע"ח.

בית הספר "דמוקרטי בעמק" פתוח לכל משפחה וילד הרוצים לבוא בשעריו מתוך בחירה בתפיסת העולם של החינוך הדמוקרטי ושל בית הספר "דמוקרטי בעמק" בפרט. חיבור לתפיסת העולם, הדרך החינוכית והשפה הבית ספרית הינו שער הכניסה לבית הספר.

בית ספר רואה חשיבות גדולה לפיתוח המודעות והלמידה את ייחודיותו של בית ספר בפני קהילת ההורים הנקלטים על מנת לאפשר להם את יכולת הבחירה האמתית והשלמה. מתוך כך תהליך קליטת התלמידים החדשים מותנה בשלבים המפורטים להלן באופן שלם ומבלי יכולת לחרוג מהם.

קליטת תלמיד מותנית במעבר השלבים השונים במלואם ובכך שיש מקום במרחב הרלוונטי. במידה ומספר המבקשים להירשם לבית הספר יעלה על מספר המקומות הקיימים תערך הגרלה. במקרים מסוימים ישנן קדימויות כגון: אחים ואחיות ושיקולים מערכתיים אחרים.

מתוך ניסיון העבר אנו רואים בתהליך הרשום תהליך משמעותי של המשפחה. נוכחות שני בני הזוג בתהליך זה חיונית בהבנת התנהלות בית ספר ותפיסתה. אנו מודעים לאי הנוחות בשעות אלו ומזכירים כי נוכחות שני ההורים מחייבת, ללא נוכחות זו תהליך הרשמה לא יוכל להמשך.

משנת הלימודים התשע"ו בית הספר הפך להיות בית ספר רשמי בבעלות משה"ח והמועצה האזורית עמק יזרעאל. אי לכך תינתן קדימות לתושבי המועצה. כל מעבר לבית ספר מותנה (בנוסף לתהליך הקליטה שיפורט) באישור המועצה האזורית עמק יזרעאל. תושבי רשויות אחרות ידרשו להציג בפני המועצה האזורית עמק יזרעאל אישור העברה מהרשות שבה הם מתגוררים.

בשנת הלימודים התשע"ח יפעלו בבית הספר כיתות א' עד י'. 

ההרשמה לכיתה א' תפתח במלואה – כ 25 תלמידים (כולל אחים ואחיות לתלמידי בית ספר הותיקים)

בשכבות ב',ג,'ה',ו' יש מקום לתלמידים בודדים (1-2), כיתה ד' מלאה ולכן לא תתאפשר קליטה לכיתה זו

לכיתות ז'- י' אין עדיין פרטים מדוייקים, יתכנו מקומות בודדים (1-5). הפרטים יעודכנו באתר לפני ערב החשיפה של התיכון אשר יתקיים ב- 16.3.17

תהליך הקליטה יחולק לשני גילאים: קליטת ילדי שכבה א' - ו' ולילדי התיכון (ז'-י'), ישנם חלקים זהים וחלקים שונים ובכל מקרה התאריכים לכל גיל שונים - שימו לב שאתם קוראים את התהליך הנכון לגיל אליו אתם מתכוונים.

 

תהליך הרישום והקליטה לילדי כיתות ז' - י' 


מספר המקומות לכיתות ז'- י'  קטן מאד (1-5) ועדיין לא סופי. 

1. רישום בטופס המקוון - מילוי טופס רישום באתר ליום החשיפה והשארת פרטים אישיים.

2. ערב חשיפה - הגעה לערב למידה בבית הספר ביום חמישי ה- 16.3.2017. בין השעות 20:00-22:30. נוכחות שני ההורים והילדים חובה, כמו גם הישארות שני ההורים והילדים עד סוף ערב הלמידה.

מי שלא יגיע לערב החשיפה לא יוכל להמשיך בתהליך הקליטה! ההרשמה נסגרת מיד עם תום ערב החשיפה.

ניתן להרשם לרשימת המתנה בלינק: 'רשימת המתנה לכיתות ז'-י'

3. יום סיור - הרשמה בטופס המקוון והגעה לבית הספר ליום סיור ולמידה, בתאריך 27.3.2017 

בין השעות 8:30 – 11:00. נוכחות שני ההורים והילדים חובה, כמו גם הישארות שני ההורים והילדים עד סוף יום הלמידה.

4. מילוי טפסים ושאלונים - לאחר הסיור משפחה שתרצה להמשיך את התהליך תידרש להיכנס לאתר ולהוריד את הטפסים הרלוונטיים הכוללים :טופס פרטים אישים, וויתור סודיות בית ספרי ומועצתי, הצהרה ושאלון. את הערכה יש למלא ידנית ולהחזיר לבית ספר עד ה 3.4.2017. ביחד עם הטפסים יש להביא אבחונים (במידה ויש), תעודה מבית הספר ומסמכים רלוונטיים נוספים. ללא מסירת ערכה זו לא ניתן להמשיך את תהליך הקליטה.

5. שיחות אישיות - ב- 28.4.2017 יתקיימו בבית הספר שיחות אישיות עם ההורים והילדים (חובה להגיע שני ההורים והילד למפגש) שהשלימו את הליך  בין השעות 8:30 -13:00. שעת השיחות תשלח אל המשפחות שימשיכו את תהליך הקליטה לאחר הסיור.

6. הגרלה- מועד ההגרלה יקבע בהמשך בהתאם לכמות הנרשמים.

           7. ביקור ילדי ז' - י' בבית הספר -  מועד יקבע בהמשך.

 

בית ספר שומר לעצמו את הזכות לשנות את הליך ההרשמה לפי צרכים מערכתיים ומנהלתיים.


תהליך הרישום והקליטה לילדי כיתות א'-ג' ו- ה'-ו' (כיתה ד' מלאה) 

1. רישום בטופס המקוון -  מילוי טופס רישום באתר ליום חשיפה, לאחד מתוך שני התאריכים אפשריים, כולל השארת פרטים אישיים.

2. יום חשיפה - הגעה לאחד מימי החשיפה שיתקיימו ביום ד' 18.1.17 בשעה 20:00 וביום ו' 27.01.17 בשעה 9:00. כל מפגש יימשך כ 3 שעות ובו יינתן הסבר אודות בית הספר. נוכחות שני ההורים חובה כמו גם הישארותם עד סוף יום הלמידה. 

ילדי כיתות ה' ו' מוזמנים להגיע. ילדי כיתות א'-ד' לא מגיעים.

מי שלא יגיע לאחד מימי החשיפה לא יוכל להמשיך בתהליך הקליטה! האפשרות לרישום נסגרת מיד עם תום יום החשיפה האחרון. 

ניתן להרשם לרשימת המתנה בלינק: 'רשימת המתנה לכיתות א'-ו'

3. יום סיור - הגעה לבית הספר ליום סיור ולמידה. הימים אליהם תרשמו בסוף יום החשיפה ייערכו בשני תאריכים אפשריים: יום א' 29.1.2017 ויום ב' 30.1.2017 בין השעות 8:30 – 11:30. נוכחות שני ההורים חובה כמו גם הישארותם עד סוף יום הלמידה. 

טופס רישום ליום סיור

ילדי כיתות ה' ו' מחוייבים אף הם להגיע. ילדי כיתות א'-ד' לא מגיעים.

4. מילוי טפסים ושאלוניםלאחר הסיור הורה שירצה להמשיך את התהליך יידרש להיכנס לאתר ולהוריד את הטפסים הרלוונטיים הכוללים :טופס פרטים אישים, וויתור סודיות,הצהרה ושאלון. את הערכה ההורה מחויב למלא ידנית ולהחזיר לבית ספר עד יום א' ה- 12.2.2017 ביחד עם הטפסים יש להביא אבחונים (במידה ויש), תעודה ומסמכים רלוונטיים נוספים. ללא מסירת ערכה זו לא יוכל ההורה להמשיך את תהליך הקליטה.

6. שיחות אישיות - ביום ו' ה 3.3.2017 בין השעות 8:30-13:30 תקיימו בבית הספר שיחות אישיות עם ההורים. ילדים העולים לכיתות ה-ו מגיעים אף הם לשיחה. (חובה להגיע שני ההורים למפגש). מועד השיחות יתואם עם המשפחות שימשיכו את תהליך הקליטה לאחר הסיור והשלימו את מילוי טפסי, שאלונים ושליחת אבחונים.

7. הגרלה - במידת הצורך תערך הגרלה בתאריך 16.3.2017 לאור כמות הנרשמים תוקדם ההגרלה לפני מועד השיחות האישיות. (הודעות ישלחו למשפחות)

8 .ביקור הילדים החדשים בבית הספר - תאריך יעודכן בהמשך.


          בית ספר שומר לעצמו את הזכות לשנות את הליך ההרשמה לפי צרכים מערכתיים ומנהלתיים.

 


בברכה,

צוות בית הספר ועמותת דמוקרטי בעמק