הליך קליטת תלמידים ב"דמוקרטי בעמק" לשנת הלימודים תשפ"ג.

הורים יקרים,

אנו שמחים ונרגשים להזמינכם להירשם ליום חשיפה והרשמה לשנת הלימודים התשפ"ג.

בית הספר "דמוקרטי בעמק" פתוח לכל משפחה וילד הרוצים לבוא בשעריו מתוך בחירה בתפיסת העולם של החינוך הדמוקרטי ושל בית הספר "דמוקרטי בעמק" בפרט. חיבור לתפיסת העולם, הדרך החינוכית והשפה הבית ספרית הינו שער הכניסה לבית הספר.

בית ספר רואה חשיבות גדולה לפיתוח המודעות והלמידה את ייחודיותו של בית ספר בפני קהילת ההורים הנקלטים על מנת לאפשר להם את יכולת הבחירה האמתית והשלמה. מתוך כך תהליך קליטת התלמידים החדשים מותנה בשלבים המפורטים להלן באופן שלם ומבלי יכולת לחרוג מהם.

קליטת תלמיד מותנית במעבר השלבים השונים במלואם ובתנאי שיש מקום במרחב הרלוונטי. במידה ומספר המבקשים להירשם לבית הספר יעלה על מספר המקומות הקיימים תערך הגרלה.

מתוך ניסיון העבר אנו רואים בתהליך הרשום תהליך משמעותי של המשפחה. נוכחות שני בני הזוג בתהליך זה חיונית בהבנת התנהלות בית ספר ותפיסתה. אנו מודעים לאי הנוחות בשעות אלו ומזכירים כי נוכחות שני ההורים מחייבת, ללא נוכחות זו תהליך הרשמה לא יוכל להמשך.

משנת הלימודים התשע"ו בית הספר הפך להיות בית ספר רשמי בבעלות משה"ח והמועצה האזורית עמק יזרעאל. אי לכך תינתן קדימות לתושבי המועצה. כל מעבר לבית ספר מותנה (בנוסף לתהליך הקליטה שיפורט) באישור המועצה האזורית עמק יזרעאל. תושבי רשויות אחרות ידרשו להציג בפני המועצה האזורית עמק יזרעאל אישור העברה מהרשות שבה הם מתגוררים.

בשנת הלימודים התשפ"ג יפעלו בבית הספר כיתות א' עד יב'. 

ההרשמה לכיתה א' תפתח במלואה.

בשכבות ב'-ו' צפוי מקום לתלמידים בודדים.

לכיתות   ז'- יב' אין עדיין פרטים מדוייקים, יתכנו מקומות בודדים. הפרטים יעודכנו באתר לקראת פתיחת ההרשמה בחודש מרץ 2022.

תהליך הקליטה מחולק לשני גילאים: קליטת ילדי שכבות א' - ו' וקליטת ילדי התיכון (ז'-י'), שימו לב שאתם קוראים את התהליך הנכון לגיל אליו אתם מתכוונים.


תהליך הרישום והקליטה לילדי כיתות א'-ו' הסתיים ניתן להרשם לרשימת המתנה


1. רישום בטופס המקווןמילוי טופס רישום באתר לערב החשיפה והשארת פרטים אישיים.

2. ערב חשיפה - לאור המצב אנו נאלצים לקיים את ערב למידה באמצעות אפליקציית זום. ישנם שני מועדים אפשריים: 

   יום רביעי 12.1.22 בין השעות 20:00-22:00.  מצורף הקישור למפגש זום. נבקש להזדהות בזום עם שם הילד/ים אותו רשמתם.

   יום שני 17.1.22 בין השעות 20:00-22:00. מצורף הקישור למפגש זום. נבקש להזדהות בזום עם שם הילד/ים אותו רשמתם.

   נוכחות שני ההורים באחד המועדים חובה, כמו גם הישארותכם עד סוף ערב הלמידה. ילדים מכיתת ד-ו מוזמנים להצטרף.

   

מי שלא ישתתף בערב החשיפה לא יוכל להמשיך בתהליך הקליטה! ההרשמה נסגרת מיד עם תום מפגש החשיפה.


3. יום סיור - הגעה לבית הספר ליום סיור ולמידה. 

לאחר השתתפותכם ביום החשיפה ייערכו ימי סיור בבית הספר. ימי הסיור יתקיימו בשני תאריכים אפשריים:

יום ראשון 6.2.22 (הסיור מלא) ו- יום שני 7.2.22 בין השעות 8:45-11:00 

נוכחות שני ההורים חובה כמו גם הישארותם עד סוף יום הלמידה.

ילדי כיתות ד'-ו' מחוייבים אף הם להגיע ליום הסיור. ילדי כיתות א'-ג' לא מגיעים.

טופס הרשמה ליום הסיור -יש להרשם לאחד התאריכים

החל מהשנה, ילדים העולים לכיתה א' ומתגוררים באחד מישובי המועצה ומעוניינים להמשיך עימנו בהליך הקליטה, מתבקשים גם להרשם באתר המועצה לבית לבית ספר של אזור המיפוי שלהם. בהערות יש לציין שאתם נרשמתם גם להליך הקליטה בבית הספר הדמוקרטי.

קישור לרישום לכיתה א' באתר המועצה

מי שלא יגיע לאחד מימי הסיור לא יוכל להמשיך בתהליך הקליטה! האפשרות לרישום נסגרת מיד עם תום יום הסיור האחרון.

4. ערכת הרשמה- ליום הסיור יש להגיע עם ערכת הרשמה הכוללת טפסים ושאלונים מלאים בכתב יד ברור וקריא. את הטפסים ניתן יהיה להוריד מאתר בית הספר בלשונית "קליטה וטפסים- טפסי הרשמה"  לקראת יום הסיור. 

הערכה כוללת :טופס פרטים אישים, טופס וויתור סודיות של השרות הפסיכולוגי, טופס וויתור סודיות של בית הספר, הצהרת הורים, שאלון פתוח להורים כולל תמונה עדכנית של הילד, תעודה מבית הספר (לילדים עולים לכיתה ב' ומעלה), שאלון של המורה (לילדים עולים לכיתה ב' ומעלה), הצהרת הורה יחיד/הורים פרודים. כמו כן יש לצרף אבחונים (במידה ויש), ומסמכים רלוונטיים נוספים.

ללא מסירת ערכה מלאה לא נוכל להמשיך את תהליך הקליטה של המשפחה.

5הגרלה - במידת הצורך תערך הגרלה, מועד ההגרלה יקבע בהתאם לכמות הנרשמים. הודעה תשלח לנרשמים שהשלימו את הליך ההרשמה במלואו.

6. שיחות אישיות - ביום שישי ה- 4.3.22 בשעות הבוקר יתקיימו בבית הספר שיחות אישיות עם ההורים. (חובה להגיע שני ההורים לשיחה).

    ילדים העולים לכיתות ד-ו' מתבקשים אף הם להגיע לשיחה.

שעת השיחה תתואם עם המשפחות שימשיכו את תהליך הקליטה לאחר הסיור והשלמת מילוי טפסים, שאלונים ושליחת אבחונים.

7. ביקור הילדים החדשים בבית הספר - תאריך יעודכן בהמשך.

משפחות מתעניינות המתגוררות בחו"ל בזמן הליך הקליטה ומשפחות שהיו בכל התהליך בשנה שעברה מתבקשות ליצור קשר עם מזכירות בית הספר                                                              במייל: school@emekschool.org או בטלפון: 077-4200712


          בית ספר שומר לעצמו את הזכות לשנות את הליך ההרשמה לפי צרכים מערכתיים ומנהלתיים.


תהליך הרישום והקליטה לילדי כיתות ז'- י'

מספר המקומות לכיתות ז'- י' קטן ועדיין לא סופי. פרטים מעודכנים יותר יפורסמו בערב החשיפה

1. רישום בטופס המקווןמילוי טופס רישום לערב החשיפה באתר בית הספר והשארת פרטים אישיים.

2. ערב חשיפה - הגעה לערב למידה בבית הספר. הערב יתקיים ביום שני ה- 28/3/22 בין השעות 20:00-22:00

   נוכחות שני ההורים בערב הלמידה היא חובה, כמו גם הישארותכם עד סופו. הילדים מוזמנים להצטרף.

מי שלא ישתתף בערב החשיפה לא יוכל להמשיך בתהליך הקליטה! ההרשמה נסגרת מיד עם תום מפגש החשיפה.

3. יום סיור - הגעה לבית הספר ליום סיור ולמידה. 

לאחר השתתפותכם ביום החשיפה ייערכו ימי סיור בבית הספר. ימי הסיור יתקיימו בשני תאריכים אפשריים:

יום ראשון 3.4.22 ו- יום שני 4.4.22 בין השעות 8:45-11:00 

נוכחות שני ההורים והילדים חובה כמו גם הישארותם עד סוף יום הלמידה.

טופס הרשמה ליום הסיור -יש להרשם לאחד התאריכים

מי שלא יגיע לאחד מימי הסיור לא יוכל להמשיך בתהליך הקליטה! האפשרות לרישום נסגרת מיד עם תום יום הסיור האחרון.

ערכת הרשמה- ליום הסיור יש להגיע עם ערכת הרשמה הכוללת טפסים ושאלונים מלאים בכתב יד ברור וקריאאת הטפסים ניתן יהיה להוריד מאתר בית הספר בלשונית "קליטה וטפסים- טפסי הרשמה"  לקראת יום הסיור. 

הערכה כוללת :טופס פרטים אישים, טופס וויתור סודיות של השרות הפסיכולוגי, טופס וויתור סודיות של בית הספר, הצהרת הורים, שאלון פתוח להורים כולל תמונה עדכנית של הילד, תעודה מבית הספר, שאלון של המורה, הצהרת הורה יחיד/הורים פרודים. כמו כן יש לצרף אבחונים (במידה ויש), ומסמכים רלוונטיים נוספים.

ללא מסירת ערכה מלאה לא נוכל להמשיך את תהליך הקליטה של המשפחה. מועד האחרון להבאת ערכות ההרשמה הינו ה- 4.4.22

5הגרלה - במידת הצורך תערך הגרלה, מועד ההגרלה יקבע בהתאם לכמות הנרשמים. הודעה תשלח לנרשמים שהשלימו את הליך ההרשמה במלואו.

6. שיחות אישיות - ביום שני ה- 2/5/22 וה- 9/5/22 החל מהשעה 17:00 יתקיימו בבית הספר שיחות אישיות עם ההורים והילדים. (חובה להגיע שני ההורים לשיחה).

שעת השיחה תתואם עם המשפחות שימשיכו את תהליך הקליטה לאחר הסיור והשלמת מילוי טפסים, שאלונים ושליחת אבחונים.

7. ביקור הילדים החדשים בבית הספר - תאריך יעודכן בהמשך.

משפחות מתעניינות המתגוררות בחו"ל בזמן הליך הקליטה ומשפחות שהיו בכל התהליך בשנה שעברה מתבקשות ליצור קשר עם מזכירות בית הספר                                                              במייל: school@emekschool.org או בטלפון: 077-4200712


          בית ספר שומר לעצמו את הזכות לשנות את הליך ההרשמה לפי צרכים מערכתיים ומנהלתיים.


בברכה,

צוות בית הספר ועמותת דמוקרטי בעמק