הליך קליטת תלמידים ב"דמוקרטי בעמק" לשנת הלימודים תשפ"ב.

הורים יקרים,

אנו שמחים ונרגשים להזמינכם להירשם ליום חשיפה והרשמה לשנת הלימודים התשפ"ב.

בית הספר "דמוקרטי בעמק" פתוח לכל משפחה וילד הרוצים לבוא בשעריו מתוך בחירה בתפיסת העולם של החינוך הדמוקרטי ושל בית הספר "דמוקרטי בעמק" בפרט. חיבור לתפיסת העולם, הדרך החינוכית והשפה הבית ספרית הינו שער הכניסה לבית הספר.

בית ספר רואה חשיבות גדולה לפיתוח המודעות והלמידה את ייחודיותו של בית ספר בפני קהילת ההורים הנקלטים על מנת לאפשר להם את יכולת הבחירה האמתית והשלמה. מתוך כך תהליך קליטת התלמידים החדשים מותנה בשלבים המפורטים להלן באופן שלם ומבלי יכולת לחרוג מהם.

קליטת תלמיד מותנית במעבר השלבים השונים במלואם ובתנאי שיש מקום במרחב הרלוונטי. במידה ומספר המבקשים להירשם לבית הספר יעלה על מספר המקומות הקיימים תערך הגרלה.

מתוך ניסיון העבר אנו רואים בתהליך הרשום תהליך משמעותי של המשפחה. נוכחות שני בני הזוג בתהליך זה חיונית בהבנת התנהלות בית ספר ותפיסתה. אנו מודעים לאי הנוחות בשעות אלו ומזכירים כי נוכחות שני ההורים מחייבת, ללא נוכחות זו תהליך הרשמה לא יוכל להמשך.

משנת הלימודים התשע"ו בית הספר הפך להיות בית ספר רשמי בבעלות משה"ח והמועצה האזורית עמק יזרעאל. אי לכך תינתן קדימות לתושבי המועצה. כל מעבר לבית ספר מותנה (בנוסף לתהליך הקליטה שיפורט) באישור המועצה האזורית עמק יזרעאל. תושבי רשויות אחרות ידרשו להציג בפני המועצה האזורית עמק יזרעאל אישור העברה מהרשות שבה הם מתגוררים.

בשנת הלימודים התשפ"ב יפעלו בבית הספר כיתות א' עד יב'. 

ההרשמה לכיתה א' תפתח במלואה.

בשכבות ב'-ו' צפוי מקום לתלמידים בודדים.

לכיתות   ז'- יב' אין עדיין פרטים מדוייקים, יתכנו מקומות בודדים. הפרטים יעודכנו באתר לקראת פתיחת ההרשמה בחודש מרץ 2021.

תהליך הקליטה מחולק לשני גילאים: קליטת ילדי שכבות א' - ו' וקליטת ילדי התיכון (ז'-יב'), שימו לב שאתם קוראים את התהליך הנכון לגיל אליו אתם מתכוונים.


תהליך הרישום והקליטה לילדי כיתות א'-ו' הסתיים ניתן להרשם לרשימת המתנה


1. רישום בטופס המקוון מילוי טופס רישום באתר לערב החשיפה והשארת פרטים אישיים.

2. ערב חשיפה - לאור המצב אנו נאלצים לקיים את ערב למידה באמצעות אפליקציית זום. ישם שני מועדים אפשריים: 

   יום רביעי 13.1.21 בין השעות 20:00-22:00. קישור למפגש זום

   יום שני 18.1.21 בין השעות 20:00-22:00.  קישור למפגש זום

   נוכחות שני ההורים חובה, כמו גם הישארותכם עד סוף ערב הלמידה. ילדים מכיתת ד-ו מוזמנים להצטרף.

   

מי שלא ישתתף בערב החשיפה לא יוכל להמשיך בתהליך הקליטה! ההרשמה נסגרת מיד עם תום מפגש החשיפה.


3. מילוי ערכת הרשמה הכוללת טפסים ושאלונים מודפסים ומלאים. משפחות שהשתתפו בערב הלמידה והיו מעוניינות להמשיך בהליך הקליטה,  מתבקשות למלא ערכת ההרשמה . את טפסי ערכת ההרשמה ניתן להוריד מאתר בית הספר בלשונית "קליטה וטפסים- טפסי הרשמה". 

הערכה כוללת :טופס פרטים אישים, טופס וויתור סודיות של השרות הפסיכולוגי, טופס וויתור סודיות של בית הספר, הצהרת הורים, שאלון פתוח להורים כולל תמונה עדכנית של הילד, תעודה מבית הספר (לילדים עולים לכיתה ב' ומעלה), שאלון של המורה (לילדים עולים לכיתה ב' ומעלה), הצהרת הורה יחיד/הורים פרודים. יש לצרף אבחונים (במידה ויש), ומסמכים רלוונטיים נוספים. 

את הערכות המלאות יש למלא בכתב יד ברור וקריא, ולהביאם לבית הספר במעטפה סגורה לא יאוחר מה- 2.2.21

ללא מסירת ערכה מלאה לא נוכל להמשיך את תהליך הקליטה של המשפחה.

4. יום סיור - במידה והתנאים יאפשרו נקיים יום סיור ולמידה, פרטם אודותיו יפורסמו בהתאם. (אפשרי רק למשפחות שהיו בערב החשיפה ושלחו ערכת רישום מלאה).

5הגרלה - במידת הצורך תערך הגרלה, מועד ההגרלה יקבע בהתאם לכמות הנרשמים. הודעה תשלח לנרשמים.

6. שיחות אישיות - ביום שישי ה- 5.3.21 בשעות הבוקר יתקיימו בבית הספר שיחות אישיות עם ההורים. (חובה להגיע שני ההורים לשיחה).

    ילדים העולים לכיתות ד-ו' מתבקשים אף הם להגיע לשיחה.

שעת השיחה תתואם עם המשפחות שימשיכו את תהליך הקליטה לאחר הסיור (במידה ונוכל לקיימו) והשלמת מילוי טפסים, שאלונים ושליחת אבחונים.

ביקור הילדים החדשים בבית הספר - תאריך יעודכן בהמשך.

משפחות מתעניינות המתגוררות בחו"ל בזמן הליך הקליטה ומשפחות שהיו בכל התהליך בשנה שעברה מתבקשות ליצור קשר עם מזכירות בית הספר                                                              במייל: democratiba@dbey.tzafonet.org.il  או בטלפון: 077-4200712


          בית ספר שומר לעצמו את הזכות לשנות את הליך ההרשמה לפי צרכים מערכתיים ומנהלתיים.


תהליך הרישום והקליטה לילדי כיתות ז'- י'

מספר המקומות לכיתות ז'- י' קטן ועדיין לא סופי. פרטים מעודכנים יותר יפורסמו לקראת יום החשיפה.


1. רישום בטופס המקוון מילוי טופס רישום באתר לערב החשיפה והשארת פרטים אישיים.

2. ערב חשיפה - לאור המצב אנו נאלצים לקיים את ערב הלמידה באמצעות אפליקציית זום. 

    ערב הלמידה יום חמישי 8.4.21 בין השעות 20:00-22:30. קישור למפגש זום

    נוכחות שני ההורים והילדים חובה, כמו גם הישארותכם עד סוף ערב הלמידה.

מי שלא ישתתף בערב החשיפה לא יוכל להמשיך בתהליך הקליטה! ההרשמה נסגרת מיד עם תום מפגש החשיפה.

3. יום סיור - לצערנו הרב בשל המגבלות אין באפשרותנו לקיים סיור בבית הספר למשפחות מתעניינות. משפחות שהיו בערב החשיפה ומעוניינות להתקדם בתהליך הקליטה מוזמנות להביא ערכת הרשמה.

4. מילוי ערכת הרשמה הכוללת טפסים ושאלונים מודפסים ומלאים. משפחות שהשתתפו בערב הלמידה ומעוניינות להמשיך בהליך הקליטה,  מתבקשות למלא ערכת הרשמה . את טפסי ערכת ההרשמה ניתן להוריד מאתר בית הספר בלשונית "קליטה וטפסים- טפסי הרשמה". 

הערכה כוללת :טופס פרטים אישים, טופס וויתור סודיות של השרות הפסיכולוגי, טופס וויתור סודיות של בית הספר, הצהרת הורים, שאלון פתוח להורים כולל תמונה עדכנית של הילד, שאלון של המורה, הצהרת הורה יחיד/הורים פרודים. לערכה יש לצרף תעודה מבית הספר, אבחונים (במידה ויש) ומסמכים רלוונטיים נוספים. 

את הערכות המלאות יש למלא בכתב יד ברור וקריא, ולהביאם לבית הספר במעטפה סגורה לא יאוחר מה- 28.4.21

ללא מסירת ערכה מלאה לא נוכל להמשיך את תהליך הקליטה של המשפחה.

5הגרלה - במידת הצורך תערך הגרלה, מועד ההגרלה יקבע בהתאם לכמות הנרשמים. הודעה תשלח לנרשמים.

6. שיחות אישיות - ביום שישי ה- 21.5.21 בשעות הבוקר יתקיימו בבית הספר שיחות אישיות עם ההורים והילדים. (חובה להגיע שני ההורים והילד לשיחה).

שעת השיחה תתואם עם המשפחות שימשיכו את תהליך הקליטה לאחר הסיור (במידה ונוכל לקיימו) והשלמת מילוי טפסים, שאלונים ושליחת אבחונים.

ביקור הילדים החדשים בבית הספר - תאריך יעודכן בהמשך.

משפחות מתעניינות המתגוררות בחו"ל בזמן הליך הקליטה ומשפחות שהיו בכל התהליך בשנה שעברה מתבקשות ליצור קשר עם מזכירות בית הספר                                                              במייל: democratiba@dbey.tzafonet.org.il  או בטלפון: 077-4200712


          בית ספר שומר לעצמו את הזכות לשנות את הליך ההרשמה לפי צרכים מערכתיים ומנהלתיים.


בברכה,

צוות בית הספר ועמותת דמוקרטי בעמק