הליך קליטת תלמידים ב"דמוקרטי בעמק" לשנת הלימודים תשפ"א.

הורים יקרים,

אנו שמחים ונרגשים להזמינכם להירשם ליום חשיפה והרשמה לשנת הלימודים התשפ"א.

בית הספר "דמוקרטי בעמק" פתוח לכל משפחה וילד הרוצים לבוא בשעריו מתוך בחירה בתפיסת העולם של החינוך הדמוקרטי ושל בית הספר "דמוקרטי בעמק" בפרט. חיבור לתפיסת העולם, הדרך החינוכית והשפה הבית ספרית הינו שער הכניסה לבית הספר.

בית ספר רואה חשיבות גדולה לפיתוח המודעות והלמידה את ייחודיותו של בית ספר בפני קהילת ההורים הנקלטים על מנת לאפשר להם את יכולת הבחירה האמתית והשלמה. מתוך כך תהליך קליטת התלמידים החדשים מותנה בשלבים המפורטים להלן באופן שלם ומבלי יכולת לחרוג מהם.

קליטת תלמיד מותנית במעבר השלבים השונים במלואם ובתנאי שיש מקום במרחב הרלוונטי. במידה ומספר המבקשים להירשם לבית הספר יעלה על מספר המקומות הקיימים תערך הגרלה.

מתוך ניסיון העבר אנו רואים בתהליך הרשום תהליך משמעותי של המשפחה. נוכחות שני בני הזוג בתהליך זה חיונית בהבנת התנהלות בית ספר ותפיסתה. אנו מודעים לאי הנוחות בשעות אלו ומזכירים כי נוכחות שני ההורים מחייבת, ללא נוכחות זו תהליך הרשמה לא יוכל להמשך.

משנת הלימודים התשע"ו בית הספר הפך להיות בית ספר רשמי בבעלות משה"ח והמועצה האזורית עמק יזרעאל. אי לכך תינתן קדימות לתושבי המועצה. כל מעבר לבית ספר מותנה (בנוסף לתהליך הקליטה שיפורט) באישור המועצה האזורית עמק יזרעאל. תושבי רשויות אחרות ידרשו להציג בפני המועצה האזורית עמק יזרעאל אישור העברה מהרשות שבה הם מתגוררים.

בשנת הלימודים התשפ"א יפעלו בבית הספר כיתות א' עד יב'. 

ההרשמה לכיתה א' תפתח במלואה.

בשכבות ב'-ו' צפוי מקום לתלמידים בודדים.

לכיתות   ז'- יב' אין עדיין פרטים מדוייקים, יתכנו מקומות בודדים. הפרטים יעודכנו באתר לקראת פתיחת ההרשמה בחודש מרץ 2020.

תהליך הקליטה מחולק לשני גילאים: קליטת ילדי שכבות א' - ו' וקליטת ילדי התיכון (ז'-יב'), שימו לב שאתם קוראים את התהליך הנכון לגיל אליו אתם מתכוונים.


תהליך הרישום והקליטה לילדי כיתות א'-ו' הסתיים מוזמנים להרשם לרשימת ההמתנה


1. רישום בטופס המקוון -  מילוי טופס רישום באתר ליום חשיפה, לאחד מתוך שני התאריכים אפשריים, כולל השארת פרטים אישיים.

2. יום חשיפה - הגעה לאחד מימי החשיפה שיתקיימו ביום שישי 17.1.20 בשעה 9:00-11:30 וביום שני 20.1.20 בשעה 20:00-22:30.                     כל מפגש יימשך כשעתיים וחצי ובו יינתן הסבר אודות בית הספר. נוכחות שני ההורים חובה כמו גם הישארותם עד סוף יום הלמידה. 

ילדי כיתות ד'- ו' מוזמנים להגיע. ילדי כיתות א'-ג' לא מגיעים. 

מי שלא יגיע לאחד מימי החשיפה לא יוכל להמשיך בתהליך הקליטה! האפשרות לרישום נסגרת מיד עם תום יום החשיפה האחרון. 

3. יום סיור - הגעה לבית הספר לאחד מימי סיור והלמידה. הימים אליהם תרשמו לאחר השתתפותכם ביום החשיפה ייערכו בשני תאריכים אפשריים:         יום ראשון 2.2.20 ויום רביעי 12.2.20 בין השעות 8:45-11:00 נוכחות שני ההורים חובה כמו גם הישארותם עד סוף יום הלמידה. 

יש להרשם ליום הסיור אחד בטופס מקוון: רישום ליום סיור 

ילדי כיתות ד'-ו' מחוייבים אף הם להגיע ליום הסיור. ילדי כיתות א'-ג' לא מגיעים.

מי שלא יגיע לאחד מימי הסיור לא יוכל להמשיך בתהליך הקליטה! האפשרות לרישום נסגרת מיד עם תום יום הסיור האחרון. 

ליום הסיור יש להגיע עם ערכת הרשמה הכוללת טפסים ושאלונים מודפסים ומלאים. ניתן יהיה להוריד את הטפסים מאתר בית הספר בלשונית "קליטה וטפסים- טפסי הרשמה" לקראת ימי החשיפה. הערכה כוללת :טופס פרטים אישים, טופס וויתור סודיות של השרות הפסיכולוגי, טופס וויתור סודיות של בית הספר, הצהרת הורים, שאלון פתוח להורים כולל תמונה עדכנית של הילד, תעודה מבית הספר, שאלון של המורה, הצהרת הורה יחיד/הורים פרודים. יש לצרף אבחונים (במידה ויש), ומסמכים רלוונטיים נוספים. 

ללא מסירת ערכה מלאה לא נוכל להמשיך את תהליך הקליטה של המשפחה.

4. לאחר יום הסיור על משפחה שתבחר להמשיך בהליך הקליטה להרשם  בטופס מקוון. תאריך אחרון לרישום 18.2.20 

6. שיחות אישיות - ביום שישי 13.3.20 בשעות הבוקר יתקיימו בבית הספר שיחות אישיות עם ההורים. ילדים העולים לכיתות ד-ו מגיעים אף הם לשיחה. (חובה להגיע שני ההורים למפגש). מועד השיחות יתואם עם המשפחות שימשיכו את תהליך הקליטה לאחר הסיור והשלמת מילוי טפסים, שאלונים ושליחת אבחונים.

הגרלה - במידת הצורך תערך הגרלה, מועד ההגרלה יקבע בהתאם לכמות הנרשמים. הודעה תשלח לנרשמים.

ביקור הילדים החדשים בבית הספר - תאריך יעודכן בהמשך.

משפחות מתעניינות המתגוררות בחו"ל בזמן הליך הקליטה מתבקשות ליצור קשר עם מזכירות בית הספר                                                               במייל: democratiba@dbey.tzafonet.org.il  או בטלפון: 077-4200712


          בית ספר שומר לעצמו את הזכות לשנות את הליך ההרשמה לפי צרכים מערכתיים ומנהלתיים.


תהליך הרישום והקליטה לילדי כיתות ז'- יב' 

מספר המקומות לכיתות ז'- י'  קטן ועדיין לא סופי. פרטים מעודכנים יותר יתנו בערב החשיפה. 

לכיתות יא' ו- יב' לא תהיה קליטה בשנת הלימודים תשפ"א.

 

1. רישום בטופס המקוון מילוי טופס רישום באתר ליום החשיפה והשארת פרטים אישיים.

2. ערב חשיפה - לאור המצב החלטנו לקיים את ערב למידה באמצעות אפליקציית זום. הערב יתקיים ביום חמישי 30.4.20 בין השעות 20:00-22:00. נוכחות שני ההורים והילדים חובה, כמו גם הישארות שני ההורים והילדים עד סוף ערב הלמידה. 

זימון זום: ערב חשיפה לתיכון דמוקרטי בעמק

https://edu-il.zoom.us/j/95191960270?pwd=WW1NSUtHb1lUbVlTd2Fmc1gvT0RYUT09

Meeting ID: 951 9196 0270
Password: 4DD2qu

מי שלא ישתתף בערב החשיפה לא יוכל להמשיך בתהליך הקליטה! ההרשמה נסגרת מיד עם תום מפגש החשיפה. מוזמנים להרשם לרשימת ההמתנה

3. מילוי ערכת הרשמה הכוללת טפסים ושאלונים מודפסים ומלאים. משפחות שהשתתפו בערב הלמידה והיו מעוניינות להמשיך בהליך הקליטה,  מתבקשות למלא ערכת ההרשמה . את טפסי הערכה ניתן להוריד מאתר בית הספר בלשונית "קליטה וטפסים- טפסי הרשמה". 

הערכה כוללת :טופס פרטים אישים, טופס וויתור סודיות של השרות הפסיכולוגי, טופס וויתור סודיות של בית הספר, הצהרת הורים, שאלון פתוח להורים כולל תמונה עדכנית של הילד, תעודה מבית הספר, שאלון של המורה, הצהרת הורה יחיד/הורים פרודים. יש לצרף אבחונים (במידה ויש), ומסמכים רלוונטיים נוספים. 

את הערכות המלאות יש למלא בכתב יד ברור וקריא , לסרוק אותם באיכות טובה ולשלוח לכתובת מייל: democovid@gmail.com לא יאוחר מה- 10.5.20

ללא מסירת ערכה מלאה לא נוכל להמשיך את תהליך הקליטה של המשפחה.

4. יום סיור - במידה והתנאים יאפשרו נקיים יום סיור ולמידה, פרטם אודותיו יפורסמו בהתאם. (אפשרי רק למשפחות שהיו בערב החשיפה ושלחו ערכת רישום מלאה). נוכחות שני ההורים והילדים חובה כמו גם הישארותם עד סוף יום הלמידה. 

יש להרשם ליום הסיור בטופס מקוון: רישום ליום סיור (יועלה בהמשך)

מי שלא יגיע ליום הסיור לא יוכל להמשיך בתהליך הקליטה! האפשרות לרישום נסגרת מיד עם תום יום הסיור.

4. לאחר יום הסיור על משפחה שתבחר להמשיך בהליך הקליטה להרשם  בטופס מקוון. תאריך אחרון (יפורסם בהמשך)(יועלה לאחר יום הסיור)

5. הגרלה - במידת הצורך תערך הגרלה, מועד ההגרלה יקבע בהתאם לכמות הנרשמים. הודעה תשלח לנרשמים.

6. שיחות אישיות - ביום שישי ה- 5.6.20 בשעות הבוקר יתקיימו בבית הספר שיחות אישיות עם ההורים והילדים. (חובה להגיע שני ההורים והילד לשיחה). 

שעת השיחה תתואם עם המשפחות שימשיכו את תהליך הקליטה לאחר הסיור (במידה ונוכל לקיימו) והשלמת מילוי טפסים, שאלונים ושליחת אבחונים.

ביקור הילדים החדשים בבית הספר - תאריך יעודכן בהמשך.

משפחות מתעניינות המתגוררות בחו"ל בזמן הליך הקליטה ומשפחות שהיו בכל התהליך בשנה שעברה מתבקשות ליצור קשר עם מזכירות בית הספר                                                              במייל: democratiba@dbey.tzafonet.org.il  או בטלפון: 077-4200712


          בית ספר שומר לעצמו את הזכות לשנות את הליך ההרשמה לפי צרכים מערכתיים ומנהלתיים.

 בברכה,

צוות בית הספר ועמותת דמוקרטי בעמק