קליטה וטפסים

הליך קליטת תלמידים ב"דמוקרטי בעמק".
בית הספר "דמוקרטי בעמק" פתוח לכל משפחה וילד הרוצים לבוא בשעריו מתוך בחירה בתפיסת העולם של החינוך הדמוקרטי ושל בית הספר "דמוקרטי בעמק" בפרט. חיבור לתפיסת העולם, הדרך החינוכית והשפה הבית ספרית הינו שער הכניסה לבית הספר.
בית ספר רואה חשיבות גדולה לפיתוח המודעות והלמידה את ייחודיותו של בית ספר בפני קהילת ההורים הנקלטים על מנת לאפשר להם את יכולת הבחירה האמתית והשלמה. מתוך כך תהליך קליטת התלמידים החדשים מותנה בשלבים המפורטים בדף "קליטה כללי" באופן שלם ומבלי יכולת לחרוג מהם. 
קליטת תלמיד מותנית במעבר השלבים השונים במלואם ובתנאי שיש מקום במרחב הרלוונטי. במידה ומספר המבקשים להירשם לבית הספר יעלה על מספר המקומות הקיימים תערך הגרלה.

תת-דפים (2): מלגות קליטה כללי
Comments