להיות חלק מתרבות

כבית ספר דמוקרטי יהודי פלורליסטי חשוב לנו שכל תלמיד יעסוק בזהותו ותרבותו שלו ושל משפחתו, יכיר ויכבד את תרבותו של האחר והשונה ממנו.
במסגרת זו אנו חברים בקרן תל"י אשר בעזרתה, אנו עוסקים בתרבות יהודית לאורך השנה ובנקודות ציון בחיי הילדים.אלה הנושאים שנבחרו השנה כנושאים מרכזים ממולצים למיקוד במשך השנה כאשר הם מחוברים לתקופה ולזמן בשנה:
חשוון – תפילה\גשם (תפילת גשם, תפילת הדרך, בקשות והודיה)
כסלו – חנוכה \ סובלנות (האחר(
טבת – פרשת השבוע ושבת
שבט – צמיחה
אדר א' – חמלה וחסד
אדר ב' – שמחה
ניסן – עצמאות (חרות)
אייר – העצמה
סיוון – ביכורים

לסיום, אתר מקסים שנפתח לאחרונה:
http://agadastories.org.il/kids/kids_frontpage
Comments