סדר היום

7:30 - 8:00 הגעה מוקדמת לבית הספר למי שזקוק לכך עקב הסעות הורים.8:00 - 8:30 זמן התבוננות - הגעה לבית ספר ושהיה במרחבים השונים לצד תפילת בוקר (תפילה ייחודית לבית הספר שלנו) למי שמעוניין.
8:30 - 9:00 שחריות קבועות על פי מרחבים. 
9:00 - 9:45 שיעור 1
10:00 - 10:45 שיעור 2
11:00 - 12:00 זמן שלנו (למעט יום חמישי)
12:00 - 12:45 שיעור 3
13:00- 13:45 שיעור 4 13:45 - 14:00 זמן ניס"ים - נקיונות וסדרים.
14:00 - 14:15 סיכום יום על פי קבוצות השחריות
14:15 - פיזור לבתים.

יוצאי דופן:
יום חמישי מסתיימים הלימודים ב 12:45 וזהו יום שבו אין "זמן שלנו" ומתקיים מפגש "כמעט שבת" של כלל קהילת בית הספר בשעה 12:00.
יום רביעי הוא יום שבו יוצאים לטיול בין השעות 9:15-11:00

אירועים שבועיים קבועים:
יום שליש - במקום שחרית יש מעגלי הסכמה. המרחב מתכנס לקראת האספה ומבצע דיון מקדים על הנושא שמובא באותו שבוע לאסיפה. מטרת מעגלי ההסכמה היא לייצר שיח אינטימי ומאפשר המעניק הזדמנות ביטוי לכל אחד ואולי אף להגיע להסכמות ותובנות טרם ההגעה לדיון הבית ספרי.
באותו היום בשעה 12:00 מתקיימת אסיפה - פעם בשבוע מתכנס בית הספר לאסיפה בה דנים בנושאים הבוערים ומחוקקים חוקים. יש חובת נוכחות בחמש אסיפות בשנה. החוקים הנחקקים באסיפה הם תוצאה של הצעות שנאספות על ידי וועדת אסיפה ועוברות סינון מקדים בוועדה. כל חבר קהילה (מורה או תלמיד) יכול להציע הצעת חוק או נושא לדיון. החוקים והחלטות האסיפה חייבות להתאים לחוקה ולחוקי מדינת ישראל.

יום רביעי - שעתיים טיול. שעתיים שהן יציאה מחוץ לכותל בית הספר וטיול באזור המושב. הטיולים מגוונים ומאורגנים על ידי הצוות החינוכי.

יום ראשון - שעת וועדות. ישנן שש וועדות פעילות בבית ספר המונחות על ידי איש צוות ואשר חבריהן הם תלמידי ולמידות בית הספר - וועדת אסיפה, וועדת ביקורת, וועדת איך אנחנו נראים, וועדת תרבות, וועדת "כמעט שבת", וועדת גש"ם.

יום חמישי - אין זמן שלנו, יש "כמעט שבת". "כמעט שבת" היא שעה שבה מתכנסת קהילת בית הספר ונפרדת מן השבוע. בשעה הזאת מציינים ימי הולדת, שרים, מציגים, מודיעים הודעות, מספרים על פרשת השבוע ויוצאים אל סוף השבת.

ראשון, שני, שלישי ורביעי- ב"זמן שלנו" יש גש"ם. גש"ם - גישור ומשפט. הרשות השופטת של בית הספר היא הגש"ם. בימים הנקובים מתבצע הליך הגש"ם בו יושבים וועדה של מבוגר ומספר ילדים ומנסים לפתור בעיות ולגשר.